Uzyskanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

http://t0.gstatic.comProces inwestycyjny w energetyce wiatrowej jest regulowany przez państwo za pomocą odpowiednich ustaw, rozporządzeń, norm, jak również przez lokalne organy samorządowe poprzez przepisy prawa miejscowego. Przed rozpoczęciem inwestycji jak i samej eksploatacji w sektorze energetyki wiatrowej konieczne jest uzyskanie szeregu zezwoleń. Należy pamiętać, że dopiero po dokonaniu uzgodnień lokalnych, uzyskaniu szeregu zezwoleń oraz wykonaniu projektów technicznych można przejść do etapu prac budowlanych.

Podstawowymi aktami prawnymi określającymi procedury i wymogi jakie muszą być spełnione w procesie inwestycyjnym są ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawo budowlane. Nakładają one na inwestora szereg obowiązków już w początkowej fazie inwestycji. Niezbędnymi wymogami, które muszą być spełnione w celu realizacji obiektu budowlanego jest uzyskanie przez inwestora decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a następnie pozwolenia na budowę. Większość działek na terenach niezurbanizowanych – w których najczęściej poszukuje się lokalizacji przydatnych pod energetykę wiatrową – ma przeznaczenie rolnicze, co wymaga pewnych zabiegów przy przekształcaniu jej na działki pod inwestycje. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu następuje w formie decyzji, którą wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek inwestora. Jednym z elementów, które muszą być zamieszczane we wniosku jest przeprowadzenie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, aby uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


Źródło:

  1. Soliński B., Analiza procesu inwestycyjnego dla inwestycji z zakresu energetyki wiatrowej.
  2. Soliński B., Soliński I., Energetyka wiatrowa w Polsce, "Polityka Energetyczna", Tom 7 Zeszyt 1, Kraków 2004.
Kategoria: Proces inwestycyjny  | Artykuł ostatnio edytowany: 04.10.2011 09:34 przez admin
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28