Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci od Operatora i podpisanie umowy przyłączeniowej

http://www.twojeinnowacje.plW celu rozpoczęcia procedury administracyjnej przyłączenia elektrowni wiatrowej do sieci elektroenergetycznej należy wystąpić do odpowiedniego dla danej lokalizacji zakładu energetycznego z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Podstawą starania się o wydanie warunków jest posiadanie przez inwestora prawa do użytkowania lub dysponowania obiektem lub ziemią, na której ma powstać inwestycja.

Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego nakłada odpowiednie wymagania na podmioty zaliczane do III grupy przyłączeniowej – których urządzenia są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz niższym niż 110 kV – a właśnie do sieci o takich napięciach przyłącza się najczęściej elektrownie wiatrowe.

Wniosek o warunki przyłączeniowe powinien zawierać m.in.:

  • specyfikacji technicznej turbiny wiatrowej;
  • liczbę przyłączanych jednostek wytwórczych;
  • charakterystykę mocy turbiny wiatrowej (krzywą mocy);
  • wyciąg ze sprawozdania z badań jakości energii elektrycznej wytworzonej przez turbiny wiatrowe.

W nowym rozporządzeniu dodatkowo określono wymagania dla farm wiatrowych o mocy przyłączeniowej większej od 50 MW, których zakres został bardziej szczegółowo opisany. Wniosek o określenie warunków przyłączenia może zawierać także dodatkowe wymagania, które są określone w Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej (IRiESR) dla odpowiednich spółek dystrybucyjnych. Istnieją w tym względzie pewne nieścisłości i czasami spółki nakładają na inwestorów konieczność załączenia ekspertyzy wpływu przyłączanych instalacji (elektrowni wiatrowych) na system energetyczny, co znacznie podraża i przedłuża cały proces wydania warunków przyłączeniowych. Wnioskodawca otrzymuje warunki wraz z projektem umowy o przyłączeniu. Dopiero zawarta umowa o przyłączenie do sieci stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych oraz ich finansowanie na zasadach określonych w umowie.Źródło:
  1. Kucharski G., Soliński B., Uwarunkowania sprzyjające i ograniczające wykorzystanie energii wiatru wynikające z dostępności do sieci elektroenergetycznej, 2010.
  2. Soliński B., Analiza procesu inwestycyjnego dla inwestycji z zakresu energetyki wiatrowej, 2010.
  3. Studium lokalizacyjne Farmy Wiatrowej W Gminie Serniki- procesy technologiczne i oddziaływanie.
Kategoria: Proces inwestycyjny  | Artykuł ostatnio edytowany: 04.10.2011 09:39 przez admin
<< Poprzedni Marzec 2018 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31