Rozruch technologiczny

http://t3.gstatic.comRozruch technologiczny farmy wiatrowej to jeden z ostatnich etapów, często wieloletniego procesu inwestycyjnego. Dlatego jest zazwyczaj zwieńczeniem wielu wysiłków podejmowanych w celu doprowadzenia inwestycji do końca. Jednak również w tej fazie projektu należy mieć na uwadze pewne uwarunkowania prawne, które mogą być źródłem praktycznych utrudnień, wynikających nie tylko ze specyfiki inwestycji, jaką jest farma wiatrowa, lecz przede wszystkim z niezbyt przejrzystej regulacji prawnej.


W celu przeprowadzenia niezbędnych analiz i testów – na potrzeby uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub by otrzymać protokół sprawdzenia technicznego, dopuszczenia i przyjęcia do eksploatacji urządzeń energetycznych – farma wiatrowa musi rozpocząć wytwarzanie energii elektrycznej. Z drugiej jednak strony, przepisy P.e. nakładają na przedsiębiorstwo energetyczne produkujące energie elektryczna obowiązek posiadania koncesji. Z przepisów tych wynika zatem, iż wytwarzanie energii elektrycznej bez koncesji jest zabronione. Stawia to inwestorów w bardzo trudnej sytuacji.

Dostrzegł to URE i dlatego przedstawiciele Urzędu nie kwestionują faktu wytwarzania energii elektrycznej w okresie rozruchu technologicznego w sytuacji, gdy przypada on przed uzyskaniem koncesji. Nieoficjalnie jednak wskazują, iż okres ten nie może być zbyt długi. Ponadto przepisy P.e. nie przyznają regulatorowi kompetencji do nałożenia sankcji za prowadzenie działalności wytwórczej bez niezbędnej koncesji. Maksymalna kwota grzywny w tym wypadku może wynieść 5000 zł. Nie oznacza to jednak, iż stosunkowo niska kara czyni omawiany problem jedynie teoretycznym.

Należy również pamiętać, iż energia elektryczna wytworzona przed uzyskaniem koncesji traktowana jest przez potencjalnych nabywców za obarczoną swego rodzaju „wadą”. W efekcie w odniesieniu do tej energii z reguły zawiera się odrębne umowy sprzedaży, zawierające mniej korzystne dla inwestorów warunki cenowe.
Źródło:

  1. Szambelańczyk M., Rozruch farmy wiatrowej – wybrane aspekty prawne.


Kategoria: Proces inwestycyjny  | Artykuł ostatnio edytowany: 05.10.2011 14:15 przez admin
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28