Realizacja inwestycji

http://upload.wikimedia.org

Posiadając już wszystkie niezbędne pozwolenia i projekty, można przystąpić do ich realizacji i rozpocząć prace budowlane farmy wiatrowej. Pierwszy krok to adaptacja i wykonanie dróg dojazdowych, których koszt i czas trwania uzależniony jest od dostępności terenu oraz stanu istniejącej sieci drogowej.Zazwyczaj trzeba liczyć się z koniecznością modernizacji istniejących połączeń drogowych, a także z tworzeniem własnej ich sieci, dlatego iż w Polsce stan dróg nie jest najlepszy, a ich sieć niezbyt rozbudowana zwłaszcza na terenach wiejskich. Istotne jest również zapoznanie się z wymaganiami, co do ich nośności, szerokości, a także odpowiednich promieni łuków. Droga musi być też zaadoptowana w celu umożliwienia dowiezienia odpowiedniego sprzętu do instalacji (dźwig), pod którego prace powinien być także przygotowany i odpowiednio utwardzony grunt.

Kolejno można przejść do prac związanych z wykonaniem wewnętrznej infrastruktury farmy (połączeniem pomiędzy poszczególnymi elektrowniami wiatrowymi), a także wykonaniem przyłącza do sieci wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem (transformatory, rozdzielnia - jeśli jest to wymagane). Równocześnie można rozpocząć prace z wiązane z wykonaniem fundamentów pod elektrownie wiatrowe. Specyfikacje fundamentów można uzyskać od producentów elektrowni wiatrowych.

Na końcu procesu może nastąpić transport elektrowni i ich instalacja. Nowoczesne elektrownie wiatrowe mogą pracować podłączone do sieci zupełnie automatycznie. Niemniej z przyczyn praktycznych (w przypadku farm wiatrowych) często tworzy się centrum monitoringu, które mieścić się w oddzielnym budynku, który oprócz funkcji monitorujących jest zapleczem dla serwisu. Oczywiście dzięki systemom zdalnego sterowania, inwestor posiadający na danym obszarze wiele farm może stworzyć jedno centrum zlokalizowane zupełnie niezależnie od lokalizacji farm wiatrowych i on-line zarządzać i monitorować wszystkimi elektrowniami (farmami) . Po zakończeniu prac budowlanych inwestor musi dokonać odbioru technicznego, a następnie uzyskać pozwolenie na użytkowanie oraz dokonać odbioru końcowego. Po tym etapie następuje rozpoczęcie działalności farmy wiatrowej.


Źródło:

  1. Soliński B., Analiza procesu inwestycyjnego dla inwestycji z zakresu energetyki wiatrowej.
Kategoria: Proces inwestycyjny  | Artykuł ostatnio edytowany: 05.10.2011 13:48 przez admin
<< Poprzedni Marzec 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31