Przygotowanie inżynierii finansowej

W inwestycjach w energetykę wiatrową bardzo istotna jest ocena ekonomiczna projektu. Inwestycje te pochłaniają bardzo duże nakłady inwestycyjne, dlatego konieczne jest wnikliwe opracowanie studiów rentowności wraz z dokładnymi pomiarami zasobów energetycznych wiatru.

W strukturze kosztów należy wziąć pod uwagę następujące pozycje:

 1. http://t0.gstatic.comNakłady inwestycyjne na środki trwałe:
 • grunty (do 2 do 9% nakładów);
 • konstrukcja dróg dojazdowych (od 2 do 3%);
 • konstrukcja finansowa ( od 3 do 5%);
 • zakup siłowni wiatrowych (od 60 do 75%);
 • transport siłowni wraz z montażem ( ok. 5%);
 • połączenie energetyczne wraz z linią kablową (od 10 do 20%).


2. Koszty przedprodukcyjne kapitałowe:

 • projekty techniczne i studium wykonalności (ok. 72%);
 • badania zasobów energetycznych wiatru (ok. 12%);
 • opłaty prawne i administracyjne (ok. 7%);
 • badania geologiczne (ok. 9%).

  Koszty te zazwyczaj nie powinny przekroczyć 2-3% całkowitych nakładów kapitałowych.

 3. Koszty eksploatacyjne.

Charakteryzują się one relatywnie niskimi kosztami operacyjnymi. Można przyjąć, iż są one na poziomie około 50-60% ceny siłowni w skali jej faktycznej żywotności. Jednak w strukturze kosztów eksploatacyjnych dominuje przede wszystkim amortyzacja, oraz koszty finansowe wynikające z dużych nakładów na środki trwałe.

Podstawowe czynniki wpływające na czas zwrotu nakładów:

 • średnia prędkość wiatru w miejscu lokalizacji elektrowni lub farmy wiatrowej;
 • rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej przez inwestora;
 • realna cena energii elektrycznej (zakupu, sprzedaży);
 • odległość elektrowni od sieci energetycznej;
 • wysokość uzyskanej dotacji oraz preferencyjnego kredytu;
 • ilość zużywanej energii elektrycznej przez inwestora;
 • sposób rozliczenia z Zakładem Energetycznym;
 • wysokość inflacji.

Specyfikacja energii odnawialnej jest to, że wymaga ona wielkich nakładów inwestycyjnych, za to niskie są koszty eksploatacyjne, które sprowadzają się do kosztów sporadycznej obsługi urządzeń i konserwacji.Przykładowo, roczne koszty eksploatacyjne elektrowni wiatrowych wynoszą zaledwie 2-3% kosztów inwestycyjnych.

Rozwój energetyki wiatrowej uzależniony jest nie tylko od czynników naturalnych, ale także od tzw. czynników instytucjonalnych, które sprawiają, że chociaż warunki wiatrowe są jednakowe w różnych krajach, to koszty wytwarzania energii są odmienne.

Do najważniejszych czynników instytucjonalnych należą:

 • stopa procentowa;
 • oprocentowanie kredytu;
 • okres spłaty kredytu;
 • okres amortyzacji;
 • ryzyko finansowe.

Zmienność tych czynników utrudnia ocenę konkurencyjności energii wiatrowej w skali światowej, w stosunku do energii z paliw kopalnych.
Prognozy dotyczące cen energii elektrycznej, pozyskiwanej ze źródeł kopalnych, nie są jednoznaczne. Gdyby założyć, że ceny tej energii zostaną na tym samym poziomie, to przy zakładanym spadku cen energii wiatrowej stanie się ona w skali światowej poważnym ich konkurentem. Spadek cen energii wiatrowej powoduje również wciąż rozwijająca się technologia. Chociaż wzrost wydajności- jak się wydaje- nie będzie już zbyt wielki, to efekt skali i redukcja kosztów produkcji zminimalizuje koszty wytwarzania energii. W polskich warunkach energia wiatrowa, w ciągu najbliższych lat, może stać się konkurencyjną w stosunku do energii ze źródeł kopalnych.

 


Źródło:

 1. Soliński B., Ocena opłacalności inwestowania w energetykę wiatrową w warunkach polskich, "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne Kwartalnik AGH", Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Tom 48, Zeszyt 2, Kraków 2003.
 2. Studium lokalizacyjne Farmy Wiatrowej w Gminie Serniki- procesy technologiczne i oddziaływanie.
Kategoria: Proces inwestycyjny  | Artykuł ostatnio edytowany: 04.10.2011 09:56 przez admin
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28