Prognozy rozwoju energetyki wiatrowej

Z końcem 2009 roku łączna moc zainstalowania w energetyce wiatrowej w Unii Europejskiej wyniosła 74 767 MW, czyli o 15,5 % więcej niż w 2008 roku. W Polsce natomiast odnotowano wzrost o 33% z roku na rok, przy czym łączna moc podłączonych farm wiatrowych w pierwszym półroczu 2010 roku wyniosła 1096 MW. Przy założeniu średniego wzrostu gospodarczego na poziomie 5% zapotrzebowanie na energię elektryczna wzroście od ok. 170 TWh/rocznie w 2020 roku i 217 TWh w roku 2030. Wstępnie zakłada się wzrost udziału OZE w produkcji energii elektrycznej netto do ok. 2015 roku, po którym prognozuje się spowolnienie wywołane uruchomieniem elektrowni jądrowych. Według przewidywań udział energii z OZE w roku 2020 wyniesie około 19,3%, a w 2030 18,8%. Według różnych źródeł określa się wielkość polskiego sektora wiatrowego na 11-13 GW w 2020 roku i 21 GW w 2030.

Obecnie potencjał energetyczny wiatru w Polsce wykorzystywany jest w 0,22%, biorąc pod uwagę cały potencjał rynkowy. Do 2020 istnieje szansa na wykorzystanie 30% potencjału rynkowego. Z danych wynika, że potencjał teoretyczny energii wiatru dla Polski mógłby wynieść 2049 TWh na lądzie i 374 TWh na morzu. Do 2020 roku potencjał techniczny energii wytworzonej z wiatru ma wynieść 716 TWh. Potencjał ekonomiczny dla elektrowni wiatrowych na lądzie oceniono jako 15% potencjału technicznego ( ok. 105 TWh). Dla elektrowni wiatrowych na morzu przyjęto zaś, że potencjał ekonomiczny może być równy technicznemu.

Na poniższym wykresie przedstawione zostały plany przyrostu mocy elektrowni wiatrowych w Polsce, na lądzie i na morzu, w latach 2010 do 2020 – w najbliższej dekadzie zdecydowanie dominować będą instalacje lądowe (źródło: raport „Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 roku”)

energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 roku:" alt="http://automatykab2b.pl/images/stories/7101:energetyka_wiatrowa_a.jpg" style="width: 600px; height: 400px;">

Warto podkreślić, iż wymienione prognozy zakładają spełnienie przez Polskę zobowiązań akcesyjnych dotyczących udziału OZE w ogóle źródeł pozyskiwania energii elektrycznej. Od 2011 roku Polska musi realizować tzw. cel obligatoryjny, który zakłada 15% udział energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w całej energii pierwotnej w 2020 roku. Pierwsza weryfikacja stopnia realizacji celów cząstkowych określonych w Krajowym Planie Działań ma nastąpić w 2012 roku. Do tego czasu Polska powinna osiągnąć następujące cele w odniesieniu do udziału energii elektrycznej pochodzącej z OZE w bilansie zużycia energii w ogóle: 9,1% w 2010 roku, 9,6% w 2011 i 10,2% w 2012.


Źródło:

  1. Raport: Energetyka wiatrowa w Polsce, 2010.

Kategoria: Potencjał energetyczny  | Artykuł ostatnio edytowany: 29.09.2011 09:30 przez admin
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28