Podstawy prawne dla budowy farmy wiatrowej

DOKUMENTACJA ŚRODOWISKOWA:

 • Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 954 z późn. zmian.);
 • Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 z późn. zmian.);
 • Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717);
 • Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zmian.).

http://www.lex-plus.pl/images/paragraf.JPG2da90.JPG


DOKUMENTACJA ENERETYCZNA:

 • Nowe Prawo Energetyczne.


DOKUMENTACJA "WIATROWA":

 • Grupa norm IEC 61400-12;
 • MEASNET Guidelines;
 • Federation of German Wind Power – quideline;
 • European Wind Atlas


DOKUMENTACJA PLANISTYCZNA:

 • Prawo budowlane – ustawa z 7 lipca 1994 r.;
 • Rozporządzenie Min. Inf. w spr. warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.;
 • Ustawa o ochronie przyrody z dnia9 16 kwietnia 2004r.;
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych;
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury;
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Źródło:

 1. Cykl życia projektu- podsumowanie seminarium, Poznań 2010.

Kategoria: Prawo i administracja  | Artykuł ostatnio edytowany: 29.09.2011 06:29 przez admin
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28