Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej

http://t2.gstatic.com

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne- koncesjonowaniu podlega, każda działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii bez względu na wielkość mocy zainstalowanej źródła, czy też ilość energii wyprodukowanej w takim źródle. Źródła nieposiadające koncesji nie mogą wnioskować o wydanie energii-i-swiadectwa-pochodzenia">świadectw pochodzenia oraz nie przysługuje im prawo Żądania zakupu wytworzonej energii elektrycznej.Koncesję można uzyskać dopiero w przypadku posiadania m.in. pozwolenia na budowę, jednak inwestor może ubiegać się o wydanie promesy koncesji, która stanowi swego rodzaju przyrzeczenie udzielenia koncesji. W okresie ważności promesy URE nie może odmówić udzielenia koncesji na działalność określoną w promesie, chyba że uległ zmianie stan faktyczny lub prawny podany we wniosku o wydanie promesy. Promesa koncesji nie daje prawa do prowadzenia działalności, może być jednak dokumentem ułatwiającym przedsiębiorstwu m.in. uzyskanie finansowania inwestycji.


URE zgodnie z Prawem energetycznym określa, kto może uzyskać koncesje. Z punktu widzenia procesu inwestycyjnego istotna jest informacja, że promesę koncesji można uzyskać niekoniecznie posiadając decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bowiem do jej uzyskania wystarcza dokument stwierdzający możliwość lokalizacji planowanej inwestycji na danym terenie. W przypadku promesy koncesji także nie jest wymagane posiadanie warunków przyłączeniowych do sieci (lub tzw. umowy przyłączeniowej).


Do wniosku o koncesje należy dołączyć szereg dokumentów, potwierdzających że:

  • przedsiębiorca spełnia warunki organizacyjne zapewniające prawidłowe wykonywanie działalności objętej koncesją (promesą koncesji);
  • spełnione są warunki techniczne zapewniające prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej;
  • przedsiębiorca posiada możliwości finansowe zapewniające prawidłowe wykonywanie działalności objętej koncesją.

URE za wydawanie koncesji pobiera odpowiednie opłaty, z tym że przedsiębiorcy zajmujący się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy elektrycznej nie przekraczającej 5 MW, są z nich zwolnieni.


Źródło:

  1. Raport: Energetyka wiatrowa w Polsce, 2010.
  2. Soliński B., Analiza procesu inwestycyjnego dla inwestycji z zakresu energetyki wiatrowej, 2010.

Kategoria: Prawo i administracja  | Artykuł ostatnio edytowany: 02.10.2011 11:47 przez admin
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28