Bariery utrudniające rozwój energetyki wiatrowej w Polsce

Do najistotniejszych barier utrudniających rozwój energetyki wiatrowej w Polsce należą:

 • operowanie nierzeczywistymi cenami konwencjonalnych palihttp://t1.gstatic.comw i energii (pomijanie kosztów zewnętrznych i wieloletnie subsydiowanie wydobycia paliw kopalnych i produkowanej z nich energii),
 • słabo rozwinięta infrastruktura na obszarach wiejskich (infrastruktura drogowa i sieci elektroenergetyczne),
 • konieczność zapewnienia rezerw mocy w energetyce konwencjonalnej – duża nieprzewidywalność czynników klimatycznych powoduje okresowość występowania energii i jej znaczną zmienność zarówno w ciągu doby, miesięcy jak i kolejnych lat,
 • trudności w uzyskaniu technicznych warunków przyłączania do sieci,
 • brak wypracowanych metod uniknięcia konfliktu z ochroną krajobrazu,
 • duża ilość urzędów administracyjnych. Według The European Wind Energy Association średni czas od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do połączenia do sieci Polska ze średnią 49 miesięcy jest nieco lepsza od średniej unijnej wynoszącej 54,3 miesiąca. Liderami w tej kwestii są: Belgia, Dania, Włochy, Francja (25-35 miesięcy).
 • długi okres uzyskania wymaganych zezwoleń;
 • brak należytego udokumentowania zasobów wiatrowych w obszarze Polski,
 • wysokie początkowe nakłady inwestycyjne związane z kosztownymi technologiami,

Jak widać bariery te mają różny charakter, począwszy od barier natury administracyjnej, sieciowej a skończywszy na barierach ekonomicznych i społecznych. Szczególnie istotne obecnie są bariery natury administracyjnej i sieciowej. Problemy inwestorów z uzyskaniem pozwoleń na budowę i przeciągające się procedury administracyjne zniechęcają inwestorów do dalszych działań, związane są one najczęściej z problemem zatwierdzania opracowań wpływu inwestycji na środowisko oraz brakiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Kolejnym obszarem barier są aspekty natury sieciowej na które napotykają inwestorzy. Szczególnie chodzi tu o problemy z uzyskaniem warunków przyłączania do sieci, a także ustalenie racjonalnych kosztów tego przyłączenia. Istniejące bariery wpływają na zwiększenie ryzyka inwestycyjnego, co przenosi się bezpośrednio na koszt energii elektrycznej z tych źródeł, opóźniając jej rozwój i zdecydowanie wydłużając okres inwestycyjny, a także dość często przyczyniają się do konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów.
Źródło:

 1. Soliński B., Soliński I., Energetyka wiatrowa w Polsce. Polityka Energetyczna, Tom 7 Zeszyt 1, Kraków 2004.
 2. Soliński B., Energetyka wiatrowa – wyzwanie przyszłości, "Globe-Energia – Odnawialne Źródła Energii" , Wyd. Geosystem, nr 2/2007, Kraków 2007b.
 3. Soliński B., Rynek energii wiatrowej.Kategoria: Potencjał energetyczny  | Artykuł ostatnio edytowany: 29.09.2011 09:54 przez admin
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28