Analiza potencjalnych zagrożeń i spodziewanych korzyści

http://t1.gstatic.com

Farmy wiatrowe generują dwa typy przychodów:

  • sprzedaż energii elektrycznej;
  • sprzedaż energii-i-swiadectwa-pochodzenia">świadectw pochodzenia („energii-i-swiadectwa-pochodzenia">zielone certyfikaty”).


Praktyka pokazuje, iż inwestorzy starają się zawierać długoterminowe umowy z zakładami energetycznymi na określony poziom cen indeksowany o wskaźnik inflacji. Brak takich umów naraża inwestora na dodatkowe ryzyko związane z wahaniem poziomu cen w całym okresie inwestycji.Na opłacalność projektów wiatrowych znaczący wpływ ma system wsparcia odnawialnych źródeł energii oparty na świadectwach pochodzenia energii, tzw. „zielonych certyfikatach”. Prawa majątkowe, które wynikają ze energii-i-swiadectwa-pochodzenia">świadectw pochodzenia energii są przedmiotem obrotu na wolnym rynku (Towarowa Giełda Energii). Cena certyfikatów zależy od wysokości opłaty zastępczej oraz czynników koniunkturalnych. Płynność rynku certyfikatów wynika ze zobowiązania przedsiębiorstw sprzedających energię elektryczną odbiorcom końcowym do nabycia i umarzania energii-i-swiadectwa-pochodzenia">świadectw pochodzenia energii według przepisanych poziomów minimalnego udziału energii ze źródeł odnawialnych w sprzedaży energii ogółem.

System certyfikacji pochodzenia jest powoli wypierany w krajach europejskich przez system taryf gwarantowanych (feed-in-tariffs). Poszczególne kraje UE mają bowiem swobodę w wyborze odpowiednich instrumentów wsparcia. W przypadku systemu taryf gwarantowanych cena, którą przedsiębiorstwa energetyczne płacą wytwórcom, zostaje ustalona przez regulatora, a rynkowi pozostawia się decyzję, co do wielkości wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych. Także w Polsce system wsparcia spotyka się z coraz to większą krytyką, a organizacje skupiające przedsiębiorców z sektora energetyki odnawialnej postulują zmianę systemu wsparcia na taryfowy. Za główny argument podaje się konieczność większej stabilizacji systemu wsparcia tak, aby dawał on lepszą podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych w długim okresie.

Zdaniem Ministerstwa Gospodarki system zielonych certyfikatów działa zbyt krótko, aby dokonać rzetelnej oceny jego efektywności i skuteczności. W związku z tym przewiduje się w pierwszym rzędzie przeprowadzenie analizy efektywności kosztowej mechanizmu wsparcia i na tej podstawie podjęcie w przyszłości ewentualnych decyzji o wprowadzeniu zmian.

Należy zaznaczyć, iż produkcja i sprzedaż energii jest wypadkową wielu zmiennych w tym faktycznych warunków wiatrowych, liczby dni przestoju, warunków zawartych w umowie przyłączeniowej i sprzedażowej oraz cen energii elektrycznej. Na podstawie danych rynkowych w zakresie analiz wietrzności przeprowadzanych w Polsce minimalna produktywność farmy wiatrowej pozwalająca na uzyskanie dodatniej rentowności wynosi 2 000 MWh rocznie na 1 MW zainstalowanej mocy. W obecnych warunkach, przy zainstalowanej mocy 40 MW roczne przychody powinny zatem kształtować się na poziomie nie niższym niż 36 mln PLN.Źródło:

  1. Energetyka wiatrowa w Polsce, Raport, PSEW, 2010.Kategoria: Finanse  | Artykuł ostatnio edytowany: 02.10.2011 15:29 przez admin
<< Poprzedni Styczeń 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31