XII Międzynarodowa Konferencja Power Ring, 15.12.2016 r., Warszawa

Wydarzenie to jest czwartą, zamykającą częścią „Zintegrowanego bloku konferencji dotyczących niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarki jako klucza do określenia energy-mix”

 

15.12.2016r., godz. 09:00 - 16:30, rejestracja od 08:00

Warszawa, Ministerstwo Rozwoju, Sala Pod Kopułą, Pl. Trzech Krzyży 3/5 (wejście od ul. Hożej lub ul. Wspólnej)

Patronat: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska,Ministerstwo Rozwoju, Instytut Sobieskiego,
Związek Banków Polskich, Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność

 

Polska gospodarka jest w trakcie przemian, wiadomo to nie od dziś. Inwestując w rozwój, Polska uczestniczy w światowym trendzie dążenia do gospodarki niskoemisyjnej w sposób maksymalnie rozsądny i zrównoważony, a istotnym jego elementem  jest zlikwidowanie pozostałych barier rozwojowych pomiędzy Polską, a bogatszymi krajami Unii przy jednoczesnym podnoszeniu stopy życiowej obywateli. Dlatego w publicznej dyskusji nad możliwymi rozwiązaniami należy wziąć pod uwagę aspekty zarówno ekologiczne, ekonomiczne, jak i społeczne.

Ministerstwo Rozwoju pod przewodnictwem Premiera Mateusza Morawieckiego opracowało projekt strategicznego dokumentu pt.: „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego  Rozwoju”, który wyraźnie sygnalizuje potrzebę podjęcia natychmiastowych działań na wielu płaszczyznach polskiej gospodarki. Wedle tego dokumentu najważniejsze dla Polski wyzwania w sektorze energetycznym to: zapewnienie stabilnych dostaw jak najtańszej energii, energooszczędność, dostosowanie do unijnych wymogów przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną. W wizji nowego modelu rozwoju pojawia się m.in. modernizacja i rozbudowa sieci przesyłowych oraz magazynów gazu, inwestycje w konwencjonalną energetykę, szersze wykorzystanie stabilnych źródeł energii odnawialnej, wdrożenie energetyki jądrowej oraz wsparcie dla rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego.

W tej ważnej dyskusji nie można pominąć jednego z bardzo dynamicznie rozwijających się ostatnio trendów, jakim jest gospodarka o obiegu zamkniętym, z jej podstawowym przesłaniem, że odpad nie jest już problemem a staje się bardzo cennym surowcem.

Wstępem i niejako określeniem obszarów pogłębionej dyskusji będą rekomendacje z dwóch przeprowadzonych w październiku i listopadzie konferencji w tym zakresie, a także spojrzenie na te zagadnienia młodego pokolenia zaprezentowane podczas wcześniejszego spotkania – konferencji ze studentami.

Do zrealizowania wszystkich tych celów, a także celów polityki klimatycznej, potrzebne są pomysły oraz środki. Dlatego podczas tegorocznej konferencji Power Ring będzie mowa o potrzebnych inwestycjach, efektywności ich realizacji oraz technologiach wspomagających rozwój i innowacyjność sektora energetycznego i nie tylko, z uwzględnieniem możliwych źródeł finansowania oraz szans na skuteczną realizację takich projektów. Dyskusja będzie się toczyć w obrębie następujących zagadnień:

  1. Rola i miejsce energii w zrównoważonym rozwoju
  2. Zintegrowane plany dot. energii i klimatu dla Polski w perspektywie 2030 i 2050 roku
  3. Gospodarka o obiegu zamkniętym – rozwiązanie co do zasady pozbawione wad, ale trudne do pełnego wdrożenia

Swój udział potwierdzili m.in. Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii, który dokona uroczystego otwarcia konferencji, Paweł Sałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Ministerstwo Środowiska, Kamel Ben Naceur, Dyrektor, Directorate of Sustainability, Technology and Outlooks, Międzynarodowa Agencja Energetyczna, Samuele Furfari, Policy Coordinator for Director General, DG Energy, Komisja Europejska, Ireneusz Zyska, Poseł na Sejm, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Górnictwa i Energii, Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW, Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu PSE SA,  Bolesław Jankowski, Wiceprezes Zarządu PGE SA, Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu, innogy Stoen Operator Sp. z o.o., Prezes  PTPiREE,  Gerard Bourland, Dyrektor Generalny Grupy Veolia w Polsce,  Jacek Janas, Prezes TAURON Wytwarzanie SA, Jacek Boroń, Prezes Zarządu, Węglokoks Energia SA,   Maciej Bukowski, Prezes, WiseEuropa, Roman Szwed, Prezes ATENDE SA.

WIĘCEJ INFORMACJI

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Informacje o wydarzeniu: Krystyna Kowalska, e-mail: komunikacja@proinwestycje.pl, tel. 22 424 82 01.            

<< Poprzedni Marzec 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31