Nowy numer Energetyki Wodnej już dostępny!

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszym wydaniem kwartalnika  „Energetyka Wodna” – jedynego na polskim rynku wydawnictwa poświęconego tematyce budowania, modernizowania oraz eksploatowania elektrowni wodnych, a także aktualności i niezbędnych informacji z  branży odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz na świecie. Premiera najnowszego wydania Energetyki Wodnej nr 02/2016 już 25 lipca 2016 r.

W najnowszym numerze znajdziecie Państwo informacje m.in. na temat:

REWOLUCJA W POLSKIEJ ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ

Podczas konferencji prasowej, którą 11 kwietnia br. zorganizowało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, został przedstawiony program działań, mający na celu dynamiczny rozwój polskich dróg wodnych. O projektach, mających zmienić nie do poznania polską żeglugę śródlądową z Jerzym Materną, sekretarzem stanu w MGMiŻŚ rozmawia Michał Lis.

TRENDY MODERNIZACYJNE W KRAJOWYCH ELEKTROWNEICH WODNYCH ŚREDNIO- I NISKOSPADOWYCH – CZĘŚĆ II

Spośród krajowych elektrowni wodnych, znacząca liczba obiektów charakteryzuje się kilkudziesięcioletnią historią działalności, a są wśród nich takie obiekty jak EW Struga i EW Kamienna, które rozpoczęły swoją działalność pod koniec XIX wieku (1898 rok). Stan techniczny eksploatowanych przez dziesięciolecia turbin oraz pozostałych urządzeń ciągu technologicznego elektrowni takich jak regulatory, generatory, układy odbioru mocy nie pozwalał na dalszą eksploatację tych urządzeń i nie pozwalał na pełne wykorzystanie potencjału energetycznego stopni wodnych, na których te elektrownie są zainstalowane.

WĘGLOWA REWOLUCJA W OZE

Na początku roku Ministerstwo Energii zapowiedziało rewolucyjne zmiany w ustawie oo odnawialnych źródłach energii (OZE). I słowa dotrzymało. 22 czerwca br. Sejm uchwalił oczekiwaną nowelizację ustawy. Rewolucyjnym elementem przyjętej regulacji jest fakt, że nowe przepisy umożliwiają szerokie wsparcie dla instalacji wykorzystujących konwencjonalne źródła energii. Prawo do otrzymania wsparcia z opłaty OZE – zanim w ogóle je uzyskali – stracili natomiast wytwórcy energii w najmniejszych mikroinstalacjach.

WODOCIĄGI W PORTLAND ZAMIENIAJĄ WODĘ W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Niezwykła instalacja hydroenergetyczna zrealizowana w Portland w USA umożliwia przedsiębiorstwom komunalnym zagospodarowanie ich najważniejszych zasobów, czyli rurociągów o dużej średnicy oraz przekształcenie ich w narzędzia do generowania energii odnawialnej i dodatkowych dochodów.

ZASTOSOWANIE BEZZAŁOGOWYCH PLATFORM PŁYWAJĄCYCH W BADANIACH WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH

Rozwój systemów nawigacyjnych oraz szybki postęp automatyzacji i  robotyzacji umożliwia wykorzystanie w pełni zautomatyzowanych urządzeń bezzałogowych do prowadzenia pomiarów na sztucznych zbiornikach wodnych i wodach śródlądowych. Głównymi celami stosowania platform pomiarowych na akwenach śródlądowych są przede wszystkim pomiary batymetryczne (konieczne ze względu na utrzymanie istniejących obiektów w należytym stanie technicznym) oraz ustalenie prędkości przepływu wody w rzekach  (niezbędne do określenia właściwości hydraulicznych, a także zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej). W artykule podano dwa przykłady zastosowania platformy pomiarowej: do tworzenia map batymetrycznych (platforma pomiarowa UPP-1E) oraz do ustalenia prędkości przepływu wody (urządzenie RiverSurveyor).

 

 

<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28