Nowela Prawa energetycznego – zakres tzw. małego trójpaku - najważniejsze planowane zmiany warsztaty

warsztaty

10 września 2013r., Warszawa

8.8.45-9.00. Rejestracja uczestników. Kawa powitalna

9.9.00–10.00 Podstawy prawne, w tym minimalny zakres implementacji:

 • Poselski projekt ustawy o zmianie Prawa energetycznego,
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie Prawa energetycznego (kogeneracja - z kwietnia 2013) 
 • Dyrektywa 2009/28/WE – zakres implementacji
 • Dyrektywa 2009/73/WE -- podstawowe założenia
 • Dyrektywa 2009/72/WE - podstawowe założenia
 • Dyrektywa 2012/27/UE – rozwiązania dla kogeneracji

10.00-11.00 Zakres zmian dotyczących systemów wsparcia OZE i CHP:

 • Nowe rodzaje źródeł – mikroinstalacja i mała instalacja – koncesja, rejestracja, działalność niereglamentowana przez państwo?
 • Przyłączanie do sieci źródeł odnawialnych, w tym mikroinstalacji,
 • Odbiorca przemysłowy – zasady ograniczenia „łożenia” na systemy wsparcia,
 • Gwarancja pochodzenia,
 • KPD – w zakresie OZE
 • Zasady monitorowania rynku OZE, CHP i biogazu
 • Instalator mikroinstalacji – zasady szkolenia i certyfikacji,
 • Transfery statystyczne i wspólne inwestycje OZE,
 • Wsparcie dlawysokosprawnej kogeneracji – od kiedy i do kiedy.

11.00-11.15 PRZERWA NA KAWĘ

11.15-12.45 Zakres zmian (…) OZE i CHP c.d.

12.45-13.30 LUNCH

13.30-16.00 Planowane zmiany w odniesieniu do rynku paliw i energii:

 • Zmiana sprzedawcy – nowe rozwiązania,
 • Nowe uprawnienia odbiorców na konkurencyjnym rynku paliw i energii,
 • Nowe zasady wstrzymania dostaw paliw i energii,
 • Odbiorca wrażliwy,

  • Sądy polubowne,
  • Operatorzy systemu elektroenergetycznego i gazowego– zasady certyfikacji oraz nowe zadnia i obowiązki,
  • Inspektor do spraw zgodności,
  • Operator systemu gazowego magazynowego – zakres unbundlingu.
  • „Małe zamknięte systemy dystrybucyjne”,
  • Inteligentne opomiarowanie,
  • Działania planistyczne i nowa infrastruktura
  • Obligo giełdowe – gazowe – podstawowe założenia,
  • Zakres niezależności regulatora rynku,
  • Nowy zakres i rozwiązania dotyczące kar pieniężnych.

16.00 -16.15. Posumowanie i zakończenie szkolenia

Ponieważ spotkanie ma charakter warsztatu
– dyskusja przewidywana przy każdym bloku tematycznym.

Dr Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym ośmiu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2011) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

INFORMACJE I REJESTRACJA: Anna Janiga, Specjalista ds. szkoleń, tel (22) 333 73 043, 604 050 480, ajaniga@master-institute.pl

 

<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28