Mały trójpak energetyczny – duża nowela Prawa Energetycznego

Szanowni Państwo,

mały trójpak energetyczny, czyli ustawa o zmianie ustawy prawo energetyczne i niektórych innych ustaw z 26 lipca br., wejdzie w życie już 11 września 2013.

W związku z powyższym chcąc zapoznać rynek z nowo obowiązującymi przepisami zespół PowerMeetings.pl postanowił zorganizować szkolenie:

Mały trójpak energetyczny – duża nowela Prawa Energetycznego 26 września 2013, Warszawa

Szkolenie w całości poprowadzone zostanie przez dr Zdzisława Murasa – znanego i cenionego eksperta i praktyka.

Podczas spotkania rozwinięte zostaną zagadnienia t. j.:

Podstawy prawne:

a) Europejskie dokumenty prawne:

 • Dyrektywa 2009/28/WE – zakres implementacji
 • Dyrektywa 2009/72/WE -- podstawowe założenia
 • Dyrektywa 2009/73/WE - podstawowe założenia
 • Dyrektywa 2012/27/UE – rozwiązania dla kogeneracji

b) Krajowe dokumenty prawne:

 • Ustawy z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne,
 • Projekt ustawy o zmianie Prawa energetycznego (kogeneracja – stan z maja 2013)

Zakres zmian dotyczących systemów wsparcia OZE i CHP:

 • Nowe rodzaje źródeł – mikroinstalacja i mała instalacja – koncesja, rejestracja, działalność niereglamentowana przez państwo?
 • Przyłączanie do sieci źródeł odnawialnych, w tym mikroinstalacji,
 • Zakres i rodzaj wsparcia dla mikroinstalacji,
 • Odbiorca przemysłowy – nowe zasady realizacji systemów wsparcia OZE i CHP,
 • Gwarancja pochodzenia,
 • KPD – w zakresie OZE
 • Zasady monitorowania rynku OZE, CHP i biogazu
 • Instalator mikroinstalcaji – zasady szkolenia i certyfikacji,
 • Transfery statystyczne i wspólne inwestycje OZE,
 • Wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji – od kiedy i do kiedy.

Przyjęte zmiany w odniesieniu do rynku paliw i energii:

 • Zmiana sprzedawcy – nowe rozwiązania,
 • Nowe uprawnienia odbiorców na konkurencyjnym rynku paliw i energii,
 • Nowe zasady wstrzymania dostaw paliw i energii,
 • Odbiorca wrażliwy,
 • Sądy polubowne,
 • Operatorzy systemu elektroenergetycznego i gazowego – zasady certyfikacji oraz nowe zadnia i obowiązki,
 • Inspektor do spraw zgodności,
 • Operator systemu gazowego magazynowego – zakres unbundlingu.
 • „Małe zamknięte systemy dystrybucyjne”,
 • Inteligentne opomiarowanie,
 • Działania planistyczne i nowa infrastruktura
 • Obligo giełdowe – gazowe – podstawowe założenia,
 • Zakres niezależności regulatora rynku,
 • Nowy zakres i rozwiązania dotyczące kar pieniężnych.

Ze względu na obszerną tematykę ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje: http://scc.com.pl/zaproszenia/mt_II/

Zapraszamy do udziału i zapoznania się z nowymi regulacjami!

Kontakt z organizatorem:

Jolanta Szczepaniak
Project Manager
PowerMeetings.pl / SC Consulting

tel.:   +48 22 740 67 80
faks: +48 22 672 95 89
e-mail: Jolanta.Szczepaniak@SCC.com.pl 
www.SCC.com.pl

www.PowerMeetings.pl

 

<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28