"Efekt zachęty" w postępowaniu przed Prezesem URE

Szanowni Państwo,

23 września 2014 Urząd Regulacji Energetyki opublikował informację w sprawie analizy finansowej dokonywanej przez Prezesa URE w ramach postępowań administracyjnych w przedmiocie udzielenia promesy koncesji lub promesy zmiany koncesji, dotyczącej warunków funkcjonowania infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji - efekt zachęty.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, wszystkie projekty inwestycyjne rozpoczynane we wskazanym obszarze po dniu 1 lipca 2014 r., będą musiały spełnić wymagania wynikające
z Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE seria C, Nr 200 z 28.06.2014, s.1). Stwierdzenie występowania „efektu zachęty” - przed rozpoczęciem prac - warunkuje zgodność pomocy na dany projekt z rynkiem wewnętrznym.

Z uwagi na powyższe oraz konieczność dopełnienia formalności celem potwierdzenia przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „efektu zachęty”, o którym mowa w powołanych wytycznych, Zespół powermeetings.eu przygotował dla Państwa specjalistyczne seminarium:

„Efekt zachęty” w postępowaniu przed Prezesem URE w sprawie udzielenia promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, które odbędzie się 2 grudnia 2014 roku w Warszawie

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia takie jak:

 • Regulacje krajowe
 • Promesa koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji:
 • Regulacje wspólnotowe
 • Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią
  w latach 2014-2020
 • „Efekt zachęty”- w świetle Nowych Wytycznych KE
 • Implementacja Nowych Wytycznych do procedury krajowej
 • Ekonomiczno – biznesowe analizy dotyczące efektu zachęty.

Seminarium poprowadzą:

 • Katarzyna Szwed-Lipińska, Radca Prawny
 • Stanisław Poręba, Menedżer, Ekspert, EY Business Advisory

Jesteśmy przekonani, że podobnie jak w przypadku innych, dotychczas zorganizowanych przez Zespół powermeetings.eu projektach, również podczas grudniowego seminarium nt. wymogów wynikających z nowych wytycznych KE stworzymy miejsce do ciekawej, merytorycznej debaty w gronie specjalistów.

Więcej informacji o wydarzeniu w tym szczegółowy program oraz warunki rejestracji dostępne są pod adresem mailowym: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu bądź pod numerem: +48 22 740 67 80

 

Zapraszam do udziału! Z pewnością warto!

 

Jolanta Szczepaniak

Project Manager

powermeetings.eu

 

tel.:   +48 22 740 67 80

faks: +48 22 672 95 89

e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

www.powermeetings.eu

 

 

<< Poprzedni Styczeń 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31