„Czas na BIOMASĘ” warsztaty komputerowe

29 września 2016r., Warszawa

GOLDEN FLOOR (BUDYNEK MILLENNIUM) Al. Jerozolimskie 123A

 

Warsztaty pt. „Czas na BIOMASĘ” mają na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z biomasy, do prawidłowego przystąpienia
do pierwszej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE, ewentualnie prawidłowego uczestnictwa w zmienionym mechanizmie świadectw pochodzenia, w świetle nowych wymagań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE.

Nowelizacja ustawy o OZE, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Energii, zmienia zasady wsparcia dla OZE -  większe wsparcie trafi do operatorów instalacji wytwarzających energię
w sposób przewidywalny i stabilny, wykorzystując lokalnie dostępne zasoby, co oznacza
m.in. większe wsparcie dla instalacji biomasowych, w tym także dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego (DISW). Do ustawy dopisano także definicję drewna energetycznego, a także biomasy lokalnej, to jest takiej, która pozyskiwana jest w odległości do 300 km
od miejsca jej wykorzystania. Jednocześnie zasadniczo zmieniono definicję instalacji OZE oraz DISW, co w praktyce umożliwia powstanie „nowych” DISW, które będą mogły uczestniczyć w aukcjach OZE.

Jak skutecznie uzyskać koncesję, w tym przygotować dokumentację uwierzytelniającą dla DISW, w świetle nowych uwarunkowań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE?
Jak przygotować organizację do gromadzenia dokumentacji dot. drewna energetycznego oraz potwierdzenia wymaganego udziału biomasy lokalnej? Jak przygotować deklarację
o przystąpieniu do aukcji? Jak uniknąć błędów we wnioskach o wydanie zaświadczeń o dopuszczeniu do udziału w aukcji? Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie
oraz przeprowadzi studium przypadku dla poszczególnych rodzajów instalacji OZE, ekspert ds. systemów wsparcia CHP i OZE

 

W ramach warsztatu otrzymacie Państwo:

 • możliwość przygotowania przykładowej dokumentacji uwierzytelniającej
  dla dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, w świetle nowych uwarunkowań wynikających z nowego  brzmienia definicji DISW nadanego nowelizacją ustawy o OZE;
 • możliwość przygotowania przykładowych deklaracji o przystąpieniu do aukcji
  dla istniejących instalacji OZE;
 • możliwość przygotowania przykładowych wniosków o wydanie zaświadczenia
  o dopuszczeniu do udziału w aukcji dla DISB oraz DISW;
 • możliwość przygotowania przykładowego wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia dla ISW/DISB/DISW oraz oświadczenia składanego na podstawie art. 233 Kk
  wraz z wnioskiem;
 • możliwość pracy w grupach przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych;

 

Z uwagi na charakter warsztatów przewidywana liczba uczestników jest ograniczona.

 

9:00 -9:30 

Rejestracja Uczestników, poranna kawa

9:30 – 10:30

 

Aktualne otoczenie formalno-prawne

 

 • zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o OZE, w szczególności:

- nowe definicje, w tym warunki spełnienia wymagań definicji instalacji odnawialnego źródła energii oraz dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego;

- nowe koszyki aukcyjne;

- nowe zasady ustalania parametrów aukcji;

- zmodyfikowane zasady rozliczeń po rozstrzygnięciu aukcji;

 • aukcje OZE a badanie efektu zachęty;

 

10:30 – 11:30

 

Zasady uzyskania koncesji oraz przygotowanie przykładowej dokumentacji uwierzytelniającej dla dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, w świetle nowych uwarunkowań wynikających z nowego brzmienia definicji DISW nadanego nowelizacją ustawy o OZE

 

11:30 – 11:40

Przerwa kawowa

11:40 – 13:00

 

Ustawa OZE po nowelizacji a istniejące instalacje – czas się przygotować


Przedstawienie wpływu nowych regulacji na istniejące źródła wytwórcze OZE, w tym:

 • § zmiany procedury uzyskania świadectwa pochodzenia, w tym dot. wymaganego udział biomasy lokalnej;
 • § zasady przejścia z systemu kwotowego („certyfikatów”)
  do systemu „aukcyjnego”;
 • § zasady przygotowania przykładowej dokumentacji określającej wykorzystane drewno energetyczne oraz biomasę lokalną – niezbędne zmiany w systemach należytej staranności;
 • § przygotowanie przykładowego wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia dla ISW/DISB/DISW oraz oświadczenia składanego na podstawie art. 233 Kk wraz z wnioskiem;

 

13:00 – 14:00

Lunch

14:00 – 16:00

 

Czas na aukcje – jak przystąpić?

 

 • prekwalifikacja” - procedura oceny formalnej przygotowania
  do wytwarzania energii;
 • przygotowanie przykładowych wniosków o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji dla instalacji biomasowej/DISW;
 • przygotowanie przykładowych deklaracji o przystąpieniu
  do aukcji dla istniejących instalacji biomasowych/DISW
 • § warunki przystąpienia do aukcji w pigule;

16:00

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

 

Warsztat poprowadzi ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Z zagadnieniami dotyczącymi źródeł OZE i kogeneracji związany od okresu studiów, wieloletni pracownik URE, odpowiedzialny obecnie w Urzędzie za system wsparcia energii wytwarzanej w kogeneracji, proces koncesjonowania i rejestr małych instalacji.

 

CZAS NA BIOMASĘ – warsztaty komputerowe

29 września 2016r., Warszawa

 

Koszt uczestnictwa:

990 PLN + VAT /osoba

890,00 + VAT/osoba – przy zgłoszeniach od 2 osób.

 

INFORMACJE I REJESTRACJA:

MASTER INSTITUTE
tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480
biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 22.09. br

<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28