Zgłoszenie budowy i mapa geodezyjna (tylko systemy wymagające zgłoszenia budowy)

Zgłoszenie budowy (tylko systemy wymagające zgłoszenia budowy) Zgłoszenie powinno zawierać:

1. Określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania przewidzianych do realizacji robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia
2.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
3. W zależności od potrzeb należy załączyć odpowiednie szkice lub rysunki dotyczące planowanej inwestycji.

Ustawa nie wymaga, aby zostały one przygotowane przez osobę z uprawnieniami budowlanymi. Nie jest też potrzebny projekt budowlany. To, czy będzie trzeba dołączyć szkice lub rysunki, zależy od rodzaju przewidzianych do wykonania robót i uznania urzędnika przyjmującego zgłoszenie.

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Mapa geodezyjna (tylko systemy wymagające pozwolenia na budowę)

Po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy lub informacji o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego należy zamówić w starostwie w wydziale geodezji mapę geodezyjną.

Projekt budowlany (sporządzony w czterech oprawionych egzemplarzach) trzeba dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się nań projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu wraz z wymaganymi przez urząd załącznikami (na przykład ekspertyzą geotechniczną lub uzgodnieniem projektu w zakładzie uzgadniania dokumentacji). Projekt budowlany musi być podpisany przez mającego odpowiednie uprawnienia projektanta, członka Izby Architektów.


Dr Stanisław M. Pietruszko
pv-polska.pl">pietruszko@pv-polska.pl
Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, Politechnika Warszawska
„Bariery prawno-administracyjne w procesie inwestycyjnym systemów fotowoltaicznych w Polsce”.


 

 
Kategoria: Proces inwestycyjny  | Artykuł ostatnio edytowany: 27.10.2011 12:26 przez admin
<< Poprzedni Wrzesień 2018 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30