Rejestracja na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) i uzyskanie świadectw pochodzenia, tzw. "zielonych certyfikatów"

Rejestracja na Towarowej Giełdzie Energii (TGE)

Konieczne jest jednorazowe otworzenie konta na TGE, na które będą wpływać świadectwa pochodzenia. Wiąże się to z wypełnieniem dostępnego na stronie TGE wniosku wraz z licznymi załącznikami.


Wniosek o wydanie świadectw pochodzenia

Koncesja (na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE) jedynie uprawnia do otrzymywania świadectw pochodzenia. Aby je uzyskać konieczne są dodatkowe procedury. Świadectwa pochodzenia wystawiane są przez prezesa URE na podstawie wniosku wytwórcy. Ilość energii wyprodukowanej i zgłoszonej we wniosku musi być potwierdzona przez OSP lub OSD. Wnioski składa się co miesiąc (lub rzadziej, co jednak powoduje opóźnienie w wydaniu świadectw) do 14 dnia następnego miesiąca. Niezłożenie wniosku w wymaganym terminie powoduje odmowę wydania świadectwa pochodzenia.

Otrzymanie świadectw

Po akceptacji wniosku świadectwa pochodzenia są wydawane na wskazany rachunek na Towarowej Giełdzie Energii (TGE).

Obrót świadectwami

Przedsiębiorca może obracać świadectwami pochodzenia na TGE bez ograniczeń. Sprzedaż może następować albo podczas sesji giełdowych albo w ramach transakcji pozasesyjnych na podstawie zawartych wcześniej umów sprzedaży. W praktyce producent energii w OZE zawiera umowę sprzedaży energii i świadectw z lokalną spółką obrotu energią elektryczną, a wykonanie tej umowy w zakresie świadectw pochodzenia następuje poprzez TGE.

Możliwości odwołań

1. Porozumienie z przedsiębiorstwem energetycznym

Możliwość porozumienia z lokalnym przedsiębiorstwem energetycznym zapewnia przedsiębiorcy uzyskanie jednego kontrahenta, który może wesprzeć małego producenta energii w procesie pozyskiwania i sprzedaży świadectw pochodzenia, co wiąże się jednak z niższą ceną dla wytwórcy.
2. Odwołanie od odmowy wydania świadectwa pochodzenia

W przypadku odmowy przez prezesa URE wydania świadectw pochodzenia ze względu na np. zbyt późny termin złożenia wniosków w sytuacji, gdy istnieją podstawy do kwestionowania takiego stanowiska, można złożyć odwołanie od decyzji prezesa URE do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Bariery spotykane w praktyce


1. Długi okres oczekiwania na świadectwa pochodzenia od złożenia wniosku (do 28 dni).

Duże obciążenia administracyjne, konieczność założenia firmy, częste, nawet comiesięczne składanie wniosków, co czyni obciążenia administracyjne dla małych kilku kilowatowych systemów zupełnie nieadekwatnymi.


Dr Stanisław M. Pietruszko
pv-polska.pl">pietruszko@pv-polska.pl
Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, Politechnika Warszawska
„Bariery prawno-administracyjne w procesie inwestycyjnym systemów fotowoltaicznych w Polsce”.

Kategoria: Proces inwestycyjny  | Artykuł ostatnio edytowany: 27.10.2011 09:57 przez admin
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28