Przyłączenie do sieci energetycznej

Przedsiębiorstwo energetyczne będące operatorem sieci jest zobowiązane do wykonania przyłączenia systemu OZE do swojej sieci.

Zgodnie z Ustawą - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. art. 7, w przypadku urządzeń, instalacji lub sieci przyłączanych bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV sporządza się ekspertyzę wpływu tych urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny, z wyjątkiem przyłączanych jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 2 MW, lub urządzeń odbiorcy końcowego o łącznej mocy przyłączeniowej nie większej niż 5 MW. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej zapewnia sporządzenie ekspertyzy.

Za przyłączenie źródeł współpracujących z siecią oraz sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej pobiera się opłatę ustaloną na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia, z wyłączeniem odnawialnych źródeł energii oraz jednostek kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wyższej niż 5 MW, za których przyłączenie pobiera się połowę opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów.

Przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej instaluje, na własny koszt, układ pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu przygotowanym przez odbiorcę oraz system pomiaroworozliczeniowy, w przypadku podmiotów zaliczonych do grup przyłączeniowych IV-VI, zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, z wyłączeniem wytwórców (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego rozdział 4, §13 pkt 4 ust. 2).

Możliwości odwołań:


1. Wniosek do URE o rozstrzygniecie sporu w przypadku odmowy podłączenia systemu.

Nie ma skutecznych metod zmuszenia operatorów sieci energetycznych do podłączenia systemu. W prawdzie operator ma obowiązek przyłączenia systemu, ale pod warunkiem istnienia możliwości technicznych. Zakłady żądają więc bardzo dokładnych informacji o parametrach technicznych zainstalowanych urządzeń. W przypadku odmowy należy złożyć do prezesa URE wniosek o rozstrzygnięcie sporu w trybie art. 8 Prawa energetycznego. W przypadku niekorzystnej, dla którejkolwiek ze stron, decyzji prezesa URE przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Informacja do URE w przypadku problemów z wyegzekwowaniem obowiązku zakupu energii z OZE

Zakłady energetyczne mają obowiązek zakupić całą energię wytworzoną w odnawialnych źródłach energii i nie mogą więc odmówić zakupu energii. W przypadku odmowy jest tylko bardzo dotkliwa kara pieniężna. Dlatego do tej [pory nie było żadnych odmów art. 9a ust6 i art. 56 uPE.

W przypadku niekorzystnej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Bariery spotykane w praktyce:

1. Zakłady energetyczne próbują przerzucić koszty wykonania przyłączenia na stronę inwestora (zawyżając koszty całkowite wykonania przyłączenia). Zdarzało się też, że domagały się pełnego pokrycia kosztów przez inwestora. Prawo energetyczne nakłada na zakłady energetyczne obowiązek pokrycia 50% kosztów przyłącza dla OZE poniżej 5 MW.

Wewnętrzne regulacje OSP i OSD przystosowane są raczej do dołączania dużych systemów, co powoduje konieczność dostarczania wielu zbędnych informacji.

 


Dr Stanisław M. Pietruszko
pv-polska.pl">pietruszko@pv-polska.pl
Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, Politechnika Warszawska
„Bariery prawno-administracyjne w procesie inwestycyjnym systemów fotowoltaicznych w Polsce”.
Kategoria: Proces inwestycyjny  | Artykuł ostatnio edytowany: 26.10.2011 08:39 przez admin
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28