Pozwolenie na przyłączenie systemu PV do sieci energetycznej

Podmiot ubiegający się o przyłączenie PV do sieci składa do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem albo dystrybucją energii elektrycznej wniosek o wydanie warunków przyłączenia. Do wniosku dołącza się wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy. Dla systemów >2MW należy również dostarczyć ekspertyzę wpływu przyłączenia na sieć.


Podmiot ubiegający się o przyłączenie PV do sieci zobowiązany jest wpłacić w ciągu 7 dni od złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia zaliczkę na poczet opłaty przyłączeniowej w wysokości 30 PLN/kW. Po uzyskaniu warunków przyłączenia strony mają dwa lata na podpisanie umowy o przyłączenie do sieci. Po tym czasie warunki przyłączenia wygasają.
Umowa o przyłączeniu do sieci stanowi podstawę do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano montażowych na zasadach w niej określonych.

Ze względu na brak doświadczenia operatorów systemów PV, często dużą trudność stanowi przygotowanie dokumentacji technicznej dołączanej do wniosku. Mimo ustawowego podziału kosztów wykonania przyłączenia do sieci ( dla systemów <5MW 50/50%) przedsiębiorstwa
energetyczne próbują przerzucić większą ich część na inwestora – np. poprzez zawyżanie kosztów całościowych.


Zdarza się że sugerowana jest modernizacja znacznej części sieci przesyłowej – co jest sprzeczne z ustawą – bo to na przedsiębiorstwach energetycznych spoczywa obowiązek dbania o właściwy stan techniczny i rozwój sieci elektroenergetycznych

Każdy z operatorów systemu dystrybucyjnego posiada własne „Instrukcje ruchu eksploatacji sieci dystrybucyjnej”, wg której przeprowadza próby i odbiory częściowe oraz końcowe. Stąd też brak możliwości przygotowania jednakowej instrukcji dla inwestorów na terenie całej Polski.
Czas realizacji od złożenia wniosku do odbioru końcowego (dane od STOEN S.A.):

  • Ok. 1,5 miesiąca przy istniejącym przyłączu;
  • Ok. 1,5 roku gdy trzeba wybudować nowe przyłącze.

 

Źródło:

  1. Teneta J., Bariery rozwoju fotowoltaiki w Polsce, Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.


Kategoria: Prawo i administracja  | Artykuł ostatnio edytowany: 21.01.2013 10:06 przez admin
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28