Prawo i administracja

Kluczową sprawą w inwestycjach w fotowoltaikę jest prawo i administracja, które mogą skutecznie zniechęcić potencjalnych inwestorów. Na poziomie krajowych regulacji prawno- administracyjnych istnieją pozornie korzystne rozwiązania dotyczące obowiązku priorytetowego przyłączenia OZE do sieci dystrybucyjnej oraz dystrybucji i przesyłania wyprodukowanej energii. Proces przyłączania do sieci jest jednak procesem trudnym i długotrwałym, a także kosztownym ze wzgledu na niejasne przepisy prawa, a najczęściej ze względu na sposób ich interpretacji przez organy administracji oraz operatorów sieci energetycznej.

  1. Analiza barier wynikających z procedur administracyjno- prawnych dotyczących instalacji systemów fotowoltaicznych i rekomendacje dla ich zniesienia.
  • Bariera 1: Brak odpowiedniego mechanizmu wsparcia rozwoju rynku fotowoltaiki.
  • Bariera 2: Procedury prawno-administracyjne, opłaty ZUS.
  • Bariera 3: Warunki przyłączenia systemu PV do sieci elektroenergetycznej, jego przyłączanie, odbiór techniczny i dopuszczenie do eksploatacji.
  • Bariera 4: Miejscowe Plany Zagospodarowania przestrzennego. 
  • Bariera 5: Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii z OZE.
  • Bariera 6: Instalacja systemów PV.
  • Bariera 7: Uzyskiwanie świadectw pochodzenia, tzw. zielonych certyfikatów, i obrót nimi.


  2.  Pozwolenie na przyłączenie systemu PV do sieci energetycznej.

  3.  Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE.

  4.   Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

  5.  Uzyskanie świadectw pochodzenia energii wytworzonej w OZE - "zielone certyfikaty".

<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28