Decyzja o warunkach zabudowy ( tylko dla systemów wymagających pozwolenia na budowę)

pv-solar-system.jpg" title="" alt="http://img.nobodybuy.com" style="float: right;" width="255" height="231">

Przy składaniu wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy konieczne jest określenie na mapie budowy, czyli plac budowy; opis istoty prac budowlanych (instalacja systemu PV), niezbędnych przyłączy infrastrukturalnych. Dane te są orientacyjne, nie wymagany jest projekt budowlany ani koncepcja zabudowy, jak również dokładnie określone dane techniczne.


Następnie w oparciu o wytyczne z decyzji o warunkach zabudowy tworzy się projekt budowlany. W decyzji o warunkach zabudowy uwzględnia się:


  • rodzaj inwestycji;
  • warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
  • ochrona środowiska i zdrowia człowieka, jak i dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej;
  • obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej;
  • wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich;
  • ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych;
  • linie rozgraniczające teren inwestycji, określone na mapie w wymaganej skali.


W przypadku odmowy wydania pozwolenia na budowę ze względu na przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzennego wykluczające prowadzenie działalności gospodarczej, możliwe jest wprowadzenie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego. Adekwatny wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy. Jest to proces nie tylko bardzo kosztowny ale i długotrwały, z uwagi na to, iż konieczne są konsultacje społeczne, które trwają od kilku miesięcy a nawet kilka lat. Ze względu na powyższe nie opłaca się stosować ich w przypadku małych systemów PV.

W praktyce raczej nie zdarzają się odmowy dostępu do dokumentów, ale w takim przypadku trzeba odwołać się do samorządowych kolegiów odwoławczych.


Wzór wniosku o o wydanie decyzji o warunkach zabudowy znajdą Państwo tutaj.
Źródło:

  1. Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Projektowanie i instalowanie systemów PV w Polsce.

Kategoria: Proces inwestycyjny  | Artykuł ostatnio edytowany: 25.09.2011 16:44 przez admin
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28