Czy inwestowanie w elektrownie fotowoltaiczne w Polsce będzie naprawdę opłacalne?

W ostatnim czasie zainteresowanie branżą fotowoltaiki na polskim rynku w stosunku do innych odnawialnych źrodeł energii kształtowało się na niskim poziomie. Wynika to przede wszystkim z niewielkiej opłacalności oraz z braku regulacji prawnych w polskim ustawodawstwie tego typu inwestycji. Wysokie koszty zakupu technologii PV oraz niewielka produkcja energii elektrycznej skutecznie zniechęcały potencjalnych inwestorów. Obecne systemy wsparcia dla zielonej energii w żaden sposób nie wyróżniają fotowoltaiki, co stymuluje rozwój innych, bardziej opłacalnych sektorów OZE i jednocześnie hamuje postęp PV w Polsce.

 

Wygląda jednak na to, że sytuacja energetyki słonecznej może w niedalekiej przyszłości znacząco ulec zmianie. Koszty zakupu technologii w szybkim tempie maleją, wydajność produkcji energii elektrycznej wzrasta a sytuacja administacyjno-prawna zaczyna się klarować. Jednak najistotniejszą zmianą, która może przynieść prawdziwe ożywienie rynku fotowoltaiki są pomysły idące za nowo-planowaną ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii. Dokument wprowadza do użytku tzw. współczynniki korekcyjne jako narzędzie do wyrównania szans wszystkich OZE w ramach polityki zrównowarzonego rozwoju. W prostych słowach oznacza to dla fotowoltaiki oprócz przychodu wynikającego ze sprzedaży energii elektrycznej dodatkowy dochód ze sprzedaży zielonych certyfikatów pomnożony przez odpowiedni współczynik korekcyjny. Planowana wartość współczynnika w zależności od mocy elektrycznej elektrowni słonecznej (od 100 kW do 10 MW), oraz rodzaju montażu elektrowni (na budynkach lub na gruncie) w roku 2012 plasuje sie na poziomie od 2,45 do 2,85. Natomiast elektrownie słoneczne o mocy powyżej 10 MW nie są uwzględnione w zapisach ustawy. Nie oznacza to jednak, że nie otrzymają wsparcia z tytułu zielonych certyfikatów. Prace nad dokumentem ciągle trwają a na podstawie art. 61 ust. projektu ustawy o OZE można wnioskować, że pomoc w rozwoju większym elektrowniom OZE bezwzględnie się należy.

Inaczej przedstawia się sytuacja dla elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 100 kW. Dla takich mikro i małych elektrowni ustawa wprowadza wyższe taryfy gwarantowane na okres 15 lat. W zależności od mocy elektrycznej planowanej elektrowni oraz rodzaju montażu (na budynkach lub na gruncie) wartości taryf przedstawiają się następująco:

 

  • instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej do 10kW montowane wyłącznie na budynkach - 1,30 zł/kWh
  • instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW do100 kW montowane wyłącznie na budynkach - 1,15 zł/kWh
  • instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej powyżej 10kW do 100kW montowane wyłącznie poza budynkami - 1,10 zł/kWh

 

Ustawa przewiduje również szereg innych sytemów ułatwiających inwestycje. W szczególności dla mikro i małych elektrowni, których właściciele między innymi będą zwolnieni z obowiązku posiadania działalności gospodarczej, zostanie zniesiony obowiązek posiadania koncesji na produkcję energii elektrycznej oraz co istotne, za przyłączenie mikroinstalacji do sieci zakład energetyczny nie będzie pobierał opłat. 

Szereg zmian, które wprowadza ustawa bez wątpienia ma za zadanie stymulować rozwój fotowoltaiki i zachęcać do inwestowania w energię słoneczną w Polsce. Niemniej jednak doświadczenia naszych zachodnich sąsiadów pokazują, że konsekwencje wejścia w życie stałych taryf zawartych w dokumencie okazują się trudne do przewidzenie i mogą wpływać negatywnie na rynek odnawialnych źródeł energii. Pojawiała się również opinia według której dokument wrecz zahamuje rozwój PV. Zagłębiając się w treść ustawy OZE oraz mając na uwadze wszelkie praktyczne zalety fotowoltaiki rodzi się przede wszystkim pytanie: Czy inwestowanie w elektrownie fotowoltaiczne będzie naprawdę opłacalne?   

    

Redakcja ioze.pl

Kategoria: Proces inwestycyjny  | Artykuł ostatnio edytowany: 21.01.2013 14:09 przez admin
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28