Żyto hybrydowe jako substrat do produkcji biogazu

Żyto - zboże o małych wymaganiach glebowo-klimatycznych


W nowoczesnym europejskim rolnictwie żyto odgrywa dziś znaczącą rolę. Charakteryzuje się dużą odporności na suszę, małymi wymaganiami glebowymi i pokarmowymi oraz dużą tolerancją na czynniki stresogenne. Dzięki tym cechom żyto w porównaniu do innych gatunków zbóż uprawianych na słabszych kompleksach glebowych odznacza się najwyższym i stabilnym plonowaniem. Obok tradycyjnych sposobów użytkowania żyta (kierunek paszowy, konsumpcyjny i spirytusowy) pojawia się aktualnie alternatywna możliwość jego wykorzystania - jako substratu do produkcji biogazu.Więcej biogazu dzięki mieszance kukurydzy i żyta mieszańcowego - wyniki doświadczeń


Wyniki doświadczenia wskazują, że kiszonka z całych roślin żyta mieszańcowego GPS w połączeniu z kiszonką kukurydzianą daje większy uzysk gazu niż każdy z komponentów oddzielnie. Wyniki te są zgodne z praktyką. Jako najbardziej wydajne poleca się mieszanki substratów składające się z 20-30% żyta mieszańcowego GPS i 70-80% kiszonki kukurydzianej.Korzyści płynące ze stosowania żyta mieszańcowego GPS w kombinacji z kiszonką kukurydzy w aspekcie produkcji biogazu

 • Kiszonka z całych roślin żyta hybrydowego w kombinacji z kiszonką kukurydzy powoduje lepszy uzysk biogazu i metanu.
 • Żyto hybrydowe GPS stanowi uzupełnienie w zakresie substancji odżywczych dla bakterii fermentorze i wpływa stabilizująco na proces powstawania biogazu.
 • Zastosowanie rożnych substratów wspomaga proces zasiedlania fermentora wieloma różnymi bakteriami. Ta „różnorodność flory bakteryjnej“ zapewnia stabilny przebieg procesu gwarantuje większy uzysk gazu.
 • Większa liczebność substratów biogazowych wytwarzanych w gospodarstwie niweluje różnice w zakresie plonu zachodzące pomiędzy nimi. Ma to szczególnie duże znaczenie latach suchych i na glebach lekkich.
 • Większa liczba upraw pod produkcję biogazu w płodozmianie energetycznym poprawia obciążenie mocy przerobowej urządzeń technicznych w gospodarstwie i daje dodatkowe efekty w zakresie ekonomii pracy.
 • Żyto hybrydowe jest lepsze w porównaniu do innych gatunków zbóż pod względem: wysokości plonu, stabilności plonowania i kosztów produkcji na stanowiskach słabych.


Biologia żyta


W porównaniu do innymi gatunków zbóż żyto gwarantuje wysoki plon przy jednoczesnym niskim koszcie uprawy. Typowe dla żyta niewielkie wymagania glebowe, duża odporność na suszę wynikające z wysokiej sprawności systemu korzeniowego, wczesne i intensywne tworzenie masy roślinnej oraz długa faza wypełniania się ziarna czynią z żyta bardzo atrakcyjną roślinę energetyczną.


Tworzenie masy suchej u żyta hybrydowego uprawianego z przeznaczeniem na kiszonkę z całych roślin (GPS):

 • W chwili krzewienia masę suchą tworzą głownie blaszki i pochwy liściowe. W okresie strzelania w źdźbło do masy liściowej dochodzą jeszcze źdźbła. Do chwili wykłaszania w masie suchej przeważa udział źdźbeł.
 • Po wykłoszeniu następuje największy przyrost masy suchej – powstają kłosy. Po kwitnieniu udział kłosów w masie suchej znacznie rośnie.
 • Masa sucha osiąga maksimum pomiędzy fazą dojrzałości mlecznej ziarna a dojrzałością woskową. Jest to optymalny czas koszenia - wtedy udział masy suchej w roślinie osiąga 35-40%. Ziarno ma wówczas największą objętość a w liściach flagowych nadal zachodzą procesy fotosyntezy. W późniejszych fazach rozwoju dochodzi do wzmożonego odkładania się ciężkostrawnej ligniny a przydatność do produkcji biogazu spada.


energetyka-biogazowa/stan-obecny-i-potencjal-wykorzystania-biogazu-rolniczego-w-polsce">Potencjał plonotwórczy żyta hybrydowego


Żyto mieszańcowe można stosować w biogazowni zarówno w postaci kiszonki z całych roślin (GPS) jak też w postaci ziarna. Uprawiając żyto mieszańcowe można uzyskać najwyższy plon suchej masy bądź najwyższy plon ziarna z hektara.


Wykorzystanie ziarna żyta hybrydowego do produkcji biogazu

 • Ziarno żyta zawiera dużą ilość energii szybko dostępnej dla bakterii. Żyto hybrydowe ma nadto duży energetyka-biogazowa/stan-obecny-i-potencjal-wykorzystania-biogazu-rolniczego-w-polsce">potencjał w zakresie plonu ziarna.
 • Ziarno żyta jako dodatek do kukurydzy może znacznie zwiększyć uzysk gazu. W biogazowniach zasilanych regularnie ziarnem żyta (śruta) można znacznie precyzyjniej sterować uzyskiem biogazu.
 • Alternatywne możliwości zastosowania: użycie w biogazowni lub jako zboże konsumpcyjne (podwyższona elastyczność zagospodarowania surowca).
 • Uprawa żyta mieszańcowego do produkcji biogazu odbywa się przy wykorzystaniu maszyn, które już znajdują się w gospodarstwie a technologia prowadzenia łanu nie wymaga dodatkowej wiedzy agrotechnicznej.Źródło:

 1. Żyto hybrydowe- substrat do produkcji biogazu, www.kws-lochow.pl.
   


Kategoria: Technologia
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28