Źródła finansowania i montaż finansowy dla inwestycji

Najważniejszym krokiem jest wstępne oszacowanie wysokości całkowitych kosztów inwestycji, zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji. Po ustaleniu dokładnego horyzontu czasowego, koszty inwestycji klasyfikuje się według:

 • nakładów na środki trwałe;
 • kosztów rozruchu;
 • zmian w kapitale obrotowym w całym horyzoncie czasowym.


Przy inwestowaniu w biogazownie metoda finansowania i realizowania inwestycji to project finance, co oznacza sposób finansowania wyodrębnionej jednostki gospodarczej (spółki celowej), w którym instytucja finansująca (kredytodawca) jest zainteresowany przepływami pieniężnymi i zyskami generowanymi przez tę jednostkę jako źródłem spłaty kredytu i odsetek oraz aktywami tej jednostki jako źródłem zabezpieczenia kredytu .

Do głównych cech modelu project finance dla biogazowni zalicza się:

 • wysoki stopień złożoności prawnej, organizacyjnej i finansowej projektu;
 • długi okres;
 • wysoki poziom ryzyka;
 • duża liczba źródeł finansowania.

O sukcesie przedsięwzięcia w dużej mierze przesądza właściwy montaż finansowy. Polega on na określeniu możliwych źródeł finansowania i optymalnym ich wykorzystaniu w finansowaniu projektu. Poprawny montaż finansowy daje możliwość maksymalnego osiągnięcia efektów ekonomicznych przez właścicieli projektu. Musi on uwzględniać optymalne rozłożenie ryzyka pomiędzy inwestorów, banki i innych dostarczycieli kapitału, bądź środków trwałych. Zazwyczaj przygotowanie montażu rozpoczyna się od określenia koniecznych wydatków związanych z projektem oraz wysokości posiadanych środków własnych.

Głównym celem inwestora przy tworzeniu biogazowni jest pozyskanie kapitału po najniższym koszcie. Do źródeł finansowania biogazowni można zaliczyć:

 • dotacje, kredyty i dopłaty do kredytów ze środków publicznych i UE (energetyka-biogazowa/srodki-publiczne">środki publiczne);
 • bankowe kredyty komercyjne;
 • środki własne podmiotów realizujących projekt;
 • energetyka-biogazowa/rynek-finansowy">rynek finansowy.Źródło:

 1. Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolnych, Ministerstwo Gospodarki, 2011.
 2. Wasilewski W., Dotacje w praktyce- małe biogazownie w praktyce, "Czysta energia", nr 7-8, 2011.
Kategoria: Finanse  | Artykuł ostatnio edytowany: 09.09.2011 10:32 przez admin
<< Poprzedni Grudzień 2018 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31