Wykorzystanie biogazu rolniczego przy wtłaczaniu oczyszczonego biometanu do sieci dystrybucyjnej gazowej i metody oczyszczania biogazu

Innym sposobem wykorzystania biogazu, poza miejscem jego wytworzenia, jest jego wtłaczanie, po wcześniejszym oczyszczeniu, do sieci gazowej.


Zatłaczanie biometanu do gazociągów jest możliwe dzięki technologiom uszlachetniania biogazu, a następnie wtłaczania uzyskanego czystego biometanu do sieci gazowej. Zgodnie z nowelizacją Prawa energetycznego z dnia 8 stycznia 2010 roku za energetyka-biogazowa/charakterystyka-elementow-ciagu-technologicznego-biogazowni">biogaz, który został wprowadzony do sieci dystrybucyjnej gazowej, można będzie uzyskać tzw. „energetyka-biogazowa/umowy-na-sprzedaz-energii-i-swiadectw-pochodzenia">świadectwa pochodzenia biogazu” rolniczego (potocznie zwane brązowymi certyfikatami), których sposób naliczania i wartość rynkowa będą decydujące dla konkurencyjności tej technologii. Świadectwo to wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek wytwórcy biogazu rolniczego. Wniosek taki składa się za pośrednictwem operatora systemu dystrybucyjnego gazowego, na którego obszarze znajduje się przyłącze.


Art. 9c ust. 6a nakłada na operatora systemu dystrybucyjnego gazowego obowiązek odbioru biogazu rolniczego, co ma w praktyce ułatwić dostęp (energetyka-biogazowa/uzyskanie-warunkow-przylaczenia-do-sieci">warunki przyłączenia) do sieci gazowych. W tym roku wejdzie w życie rozporządzenie wydane przez Ministra Gospodarki, które będzie określało:

  • parametry jakościowe biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej;
  • wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości wytwarzanego biogazu rolniczego;
  • miejsce dokonywania pomiarów ilości biogazu rolniczego na potrzeby realizacji obowiązku potwierdzania danych;
  • sposób przeliczania ilości wytworzonego biogazu rolniczego na ekwiwalentną ilość energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii na potrzeby wypełnienia obowiązku;
  • energetyka-biogazowa/uzyskanie-warunkow-przylaczenia-do-sieci">warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej gazowej instalacji wytwarzania biogazu rolniczego.

Podczas procesu oczyszczania biometanu musi być usunięty z niego siarkowodór i para wodna ponieważ działają niekorzystnie na system dystrybucji gazu ziemnego. Z uwagi na to przyjmuje się, iż jakość biometanu dostarczanego do sieci dystrybucyjnej gazowej nie może odbiegać od parametrów jakościowych innych rodzajów paliw gazowych transportowanych tą siecią. W przeciwnym razie jakość paliw gazowych w sieci ulegnie pogorszeniu, co może negatywnie wpłynąć na ostatecznych odbiorców, niekorzystnie wpłynąć na ich bezpieczeństwo jak również funkcjonowanie urządzeń i instalacji przyłączonych do sieci.


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. Nr 133, poz. 891) w Polsce dopuszcza się stosowanie gazu ziemnego zaazotowanego podgrupy: Ls, Lw, Ln i Lm oraz gazu wysokometanowego grupy E. Jakość gazu w systemie dystrybucyjnym musi spełniać parametry jakościowe wyznaczone treścią ww. rozporządzenia.


Źródło:

  1. Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych, Ministerstwo Gospodarki, 2011. 

Kategoria: Technologia  | Artykuł ostatnio edytowany: 15.07.2011 12:53 przez admin
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28