Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci

Warunki przyłączenia do sieci określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.). Typowa procedura przyłączenia do sieci wygląda następująco:


  • Złożenie przez inwestora wniosku do operatora sieci elektro-energetycznej o określenie warunków przyłączenia.
  • Zawarcie energetyka-biogazowa/zawarcie-niezbednych-umow-zwiazanych-z-budowa-przylaczeniem-do-sieci-i-zapewnieniem-substratow">umowy przyłączeniowej na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia, pomiędzy operatorem sieci elektroenergetycznej a inwestorem (wytwórcą energii odnawialnej), w której określone są: techniczne warunki przyłączenia, termin realizacji, koszty oraz: potwierdzenie zapisów decyzji o warunkach przyłączenia do sieci; listę zadań niezbędnych do wykonania w celu dokonania przyłączenia (rozbudowa sieci, energetyka-biogazowa/przygotowanie-projektu-budowlanego-ze-wszystkimi-niezbednymi-uzgodnieniami">projekt budowlany dla przyłącza, wykonanie instalacji odbiorczej, etc.), terminy i zakresy odpowiedzialności za ich wykonanie przez strony energetyka-biogazowa/zawarcie-niezbednych-umow-zwiazanych-z-budowa-przylaczeniem-do-sieci-i-zapewnieniem-substratow">umowy; wysokość opłaty przyłączeniowej; warunki do spełnienia przed rozpoczęciem produkcji energii elektrycznej; określenie mocy elektrycznej na potrzeby własne elektrociepłowni; miejsce rozgraniczenia własności urządzeń; sposób rozliczenia za dostarczanie energii.
  • Po oddaniu obiektu do użytkowania, złożenie na podstawie promesy, wniosku o udzielenie koncesji zawierającego oświadczenie dotyczące zmian w stanie faktycznym i prawnym, podanym we wniosku o wydanie promesy. Załączniki do wniosku stanowią m.in.: energetyka-biogazowa/charakterystyka-elementow-ciagu-technologicznego-biogazowni">schemat oraz opis sposobu zainstalowania układu pomiarowego (potrzebnego do naliczania przez URE przysługujących energetyka-biogazowa/umowy-na-sprzedaz-energii-i-swiadectw-pochodzenia">świadectw pochodzenia); decyzja o pozwoleniu na budowę; informacja o zakończeniu budowy; informacja o rozpoczęciu eksploatacji urządzeń energetycznych wydana przez operatora sieci elektroenergetycznej; zestawienie rocznych planowanych przychodów i kosztów działalności objętej wnioskiem koncesyjnym na okres minimum trzech lat.
  • Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego, prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne z dn. 10 kwietnia 1997 r. oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r., Nr 21, poz. 104), od dnia 1 stycznia 2011 r. działalność gospodarcza w zakresie: wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego stanowi działalność regulowaną, w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wymagającą wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego. Brak rejestracji oznacza działalność niedozwoloną i podlega karze pieniężnej.
    Szczegółowe warunki dotyczące uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego znajdują się na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego.
  • Rejestracja jest również niezbędna przy ubieganiu się o gratyfikację za wyprodukowaną zieloną energię elektryczną lub biometan. Przedsiębiorstwa wpisane do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej z biogazu rolniczego, mogą wnioskować o wydanie energetyka-biogazowa/umowy-na-sprzedaz-energii-i-swiadectw-pochodzenia">świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. Po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego, możliwe jest uzyskanie odpowiednich Świadectw Pochodzenia (zielone dla energii elektrycznej, brązowe dla biogazu wtłaczanego do sieci gazu ziemnego, żółte/fioletowe dla kogeneracji), określających źródło, z jakiego została wytworzona energia oraz datę i miejsce produkcji. Dokumenty te mogą być przedmiotem obrotu na sesyjnym rynku giełdowym Towarowej Giełdy Energii (TGE) lub energetyka-biogazowa/zawarcie-niezbednych-umow-zwiazanych-z-budowa-przylaczeniem-do-sieci-i-zapewnieniem-substratow">umów bilateralnych. Świadectwa pochodzenia „zielonej" energii wystawia Prezes URE po wcześniejszym złożeniu wniosku przez wytwórcę biogazu za pośrednictwem operatora systemu przesyłowego.Źródło:

  1. Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolnych, Ministerstwo Gospodarki, 2011.


Kategoria: Proces inwestycyjny  | Artykuł ostatnio edytowany: 15.07.2011 12:26 przez admin
<< Poprzedni Lipiec 2018 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31