Uzyskanie akceptacji lokalnej społeczności dla budowy biogazowni

Już w początkowym etapie inwestycji warto zbadać przychylność lokalnej społeczności dla budowy biogazowni. Mimo, iż dobrze zaprojektowana i dobrze zlokalizowana biogazownia jest instalacją w pełni proekologiczną, zmniejszającą uciążliwość odpadów czy odchodów zwierzęcych dla środowiska i ludzi, to jednak należy liczyć się z pojawieniem się głosów sprzeciwu. Niestety protesty lokalnej społeczności już na etapie deweloperskim, skutecznie zniechęcić inwestora do budowy biogazowni w danej lokalizacji, nawet w przypadku gdy wstępna analiza wykaże zasadność ekonomiczną inwestycji.


Najlepszą strategią dla uzyskania przychylności dla budowy biogazowni jest zdobycie przychylności władz lokalnych oraz zaproszenie lokalnych podmiotów, takich jak wytwórcy odpadów, czy odbiorcy nawozu do tworzonego konsorcjum (spółki celowej), które będzie realizować przedsięwzięcie. Szczególnie na początkowym etapie realizacji projektu komunikacja bezpośrednia wydaje się konieczna. Tworząc dobre relacje z sąsiadami, właściciel biogazowni nie tylko dba o dobre relacje ze społecznością lokalną, ale również okazuje gotowość do dialogu.


Zanim dojdzie do budowy biogazowni zaleca się opracowanie planu komunikacji i łagodzenia ewentualnych konfliktów. Poniżej przedstawiamy narzędzia przydatne w procesie dialogu społecznego:

 • kontakt bezpośredni, buduje zaufanie które może być wykorzystane w procesie konsultacji społecznych.
 • rozmowy przy okrągłym stole mogą być skutecznym środkiem w budowaniu bliższych relacji z miejscową społecznością i nawiązywaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi. W zależności od uczestniczących w rozmowie osób wynikiem tych prac może być analiza energetyka-biogazowa/stan-obecny-i-potencjal-wykorzystania-biogazu-rolniczego-w-polsce">potencjału wykorzystania biogazu w regionie, opracowanie regionalnej strategii, zainicjowanie działań promocyjnych, które mogą podejmować poszczególni rozmówcy w zakresie własnych możliwości. Pożądana jest obecność osób z doświadczeniem praktycznym, które mogą przesądzić o pozytywnym wyniku spotkania. Jeżeli grupa uczestników okrągłego stołu jest bardzo zróżnicowana pod względem poziomu posiadanej wiedzy i doświadczeń, wyniki rozmów mogą być ogólne i nie być użyteczne dla danego obiektu. Ze względów organizacyjnych wskazane jest wybranie odpowiedniego prowadzącego.
 • zwiedzanie innych biogazowni może mieć duży wpływ na sposób postrzegania zakładu. W trakcie wizyty można dowiedzieć się o różnych aspektach działania biogazowni, ekonomice, procesach wytwarzania biogazu. Spotkanie przybliży również pracę osób zatrudnionych bezpośrednio na obiekcie.
 • kampanie medialne (plakaty, radio, TV, gazety, Internet) mogą być wykorzystane w celu przekazania wiedzy na temat biogazu i korzyści płynących z jego użytkowania.
 • konferencja prasowa powinna dotyczyć biogazowni, która jest modernizowana lub, której budowa jest planowana. Dziennikarze powinni zostać poinformowani o ekonomicznych, środowiskowych i społecznych korzyściach budowy biogazowni w danym regionie. Ważne jest również poruszenie kwestii związanych z barierami rozwoju, co pozwoli na uzyskanie pełniejszego obrazu tematu.
 • programy szkolne i wakacyjne – unijne projekty naukowo-badawcze wykazały że dobrą metodą przekazywania i popularyzacji podstawowych wiadomości na temat biogazu mogą być dzieci. Wiedza ta podczas nieformalnych rozmów może być przekazywana dalej w najbliższym otoczeniu dziecka i powodować wzrost zainteresowania tematyką biogazu i akceptacji tej technologii.  Źródło:
 1. Ministerstwo Gospodarki, Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni, Warszawa, 2011.

   
Kategoria: Proces inwestycyjny
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28