Uwarunkowania środowiskowe

Biogazownie rolnicze powyżej 0,5MW są zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko, dlatego inwestor koniecznie musi przejść pełną procedurę oddziaływania na środowisko. Wybierając wstępnie lokalizację budowy biogazowni, ważne jest, aby uwzględnić np. oddalenie od siedlisk ludzkich oraz ograniczenia wynikające z ochrony środowiska i przyrody. Aby ograniczyć możliwe negatywne oddziaływane biogazowni w postaci emisji: hałasu (>40 db), spalin, nieprzyjemnych zapachów oraz z uwagi na konsekwencje możliwych awarii, wymagane jest, aby biogazownia była zlokalizowana w odległości powyżej 300 m od siedlisk ludzkich, z uwzględnieniem występowania przeważających kierunków wiatrów, tak żeby przez jak najdłuższą część roku znajdowała się po stronie zawietrznej względem obiektów mieszkalnych oraz obszarów chronionych. Preferowane jest również eliminowanie transportu surowców i odpadów pofermentacyjnych przez tereny zabudowane. Dodatkowo biogazownie powinny być odizolowane od przyległych terenów zamieszkanych ogrodzeniem systemowym np. metalowym, jak również pasami zieleni średnio- i wysokopiennej (opcjonalnie). Korzystny dla realizacji inwestycji jest brak większych skupisk domów mieszkalnych w bezpośrednim sąsiedztwie biogazowni, ponieważ społeczność lokalna i organizacje ekologiczne, korzystając m.in. z prawa o dostępie do informacji, posiadają obecnie możliwość silnego ingerowania w procedury administracyjne.


Ograniczenia lokalizacyjne występują zazwyczaj w parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu, otulinach parków, obszarach sieci Natura 2000, obszarach korytarzy ekologicznych oraz obszarach proponowanych do objęcia ochroną prawną.


Na zagospodarowanie odpadów pofermentacyjnych wpływa dostępność do pól uprawnych, które z uwagi na koszty transportowe rozwożenia nawozu, powinny być położone w najbliższym sąsiedztwie biogazowni. Średnia biogazownia o mocy 1 MWel, w zależności od zastosowanych substratów, potrzebuje na zagospodarowanie masy pofermentacyjnej 1.000 5.000 ha, w innym wypadku należy założyć koszt transportu za 1 t odpadów plus koszt taboru samochodowego. Przefermentowana biomasa może być wywożona na pola w postaci półpłynnej lub, po wydzieleniu frakcji stałej, w postaci osadu. Konieczna jest również analiza możliwości pozyskania odpowiednich energetyka-biogazowa/pozyskanie-niezbednych-pozwolen">pozwoleń formalno-prawnych (odzysk odpadów, wykorzystanie nawozowe).

Źródło:

  1. Ministerstwo Gospodarki, Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni, Warszawa, 2011.


Kategoria: Proces inwestycyjny  | Artykuł ostatnio edytowany: 10.08.2011 09:54 przez admin
<< Poprzedni Kwiecień 2018 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30