Umowy na sprzedaż energii i świadectw pochodzenia

Energię, która została wytworzona z odnawialnych źródłach energii można sprzedawać na podstawie energetyka-biogazowa/zawarcie-niezbednych-umow-zwiazanych-z-budowa-przylaczeniem-do-sieci-i-zapewnieniem-substratow">umów zawieranych bezpośrednio z przedsiębiorstwami energetycznymi lub innymi odbiorcami, jak również poprzez Towarową Giełdę Energii. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne przedsiębiorstwa, które wyznaczone są do pełnienia funkcji „sprzedawcy z urzędu” są zobowiązane, na żądanie wytwórcy, do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii przyłączonych do sieci znajdujących się w obszarze działania danego „sprzedawcy z urzędu”.

Świadectwo pochodzenia (certyfikat pochodzenia energii) to dokument potwierdzający wytworzenie energii elektrycznej w Odnawialnym Źródle Energii (OZE).

Świadectwa pochodzenia energii odnawialnej wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie wniosków składanych przez wytwórców energii. Dokument ten, wraz z chwilą wydania rejestrowany jest na giełdzie i stanowi przedmiot obrotu.

Wyróżnia się następujące certyfikaty wspierające biogazownie:
zielone - za wytwarzanie energii w odnawialnym źródle energii;
żółte - za każdą MWh wytworzoną w kogeneracji (zainstalowana moc poniżej 1MW);
brązowe - za ekwiwalent MWh energii elektrycznej, wynikający z ilości wtłoczonego biogazu (biometanu) do sieci dystrybucyjnej gazowej.

Zgodnie z Ustawą Prawa Energetycznego: „Potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii jest świadectwo pochodzenia tej energii, zwane dalej „świadectwem pochodzenia” (Art. 9e.1)”, „Potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji jest świadectwo pochodzenia tej energii, zwane dalej „świadectwem pochodzenia z kogeneracji”. Świadectwo pochodzenia z kogeneracji wydaje się oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji (Art. 9l. 1)”, „Potwierdzeniem wytworzenia biogazu rolniczego oraz wprowadzenia go do sieci dystrybucyjnej gazowej jest świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego, zwane dalej „świadectwem pochodzenia biogazu (Art. 9o. 1)”


Źródło:

  1. http://www.biogazownierolnicze.pl
  2. http://www.portalbiogazowy.pl
Kategoria: Proces inwestycyjny
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28