Rozruch mechaniczny i technologiczny

Program rozruchu określa szczegółowy zakres, przebieg i wymagania prób końcowych oraz wszystkie niezbędne czynności, odpowiednio do zastosowanej technologii oraz wymagań urządzeń i instalacji jak również planowany harmonogram prób.

Próby rozruchowe dla etapu rozruchu powinny być poprzedzone:

 • Zakończeniem: energetyka-biogazowa/roboty-budowlane">robót budowlanych i prób montażowych potwierdzonym protokolarnym odbiorem.
 • Zainstalowaniem urządzeń elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych.
 • Zakończeniem prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych i sterowniczych.
 • Opracowaniem projektu rozruchu, zawierającego: opis czynności rozruchowych, wykaz grup rozruchowych, projekt szkolenia pracowników.
 • Zabezpieczeniem stanowisk pracy pod względem BHP i p-poż.
 • Zabezpieczeniem materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do rozruchu.


Rozruch ma na celu oprócz uruchomienia instalacji także:

 • Sprawdzenie działania zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem.
 • Sprawdzenie niezawodności działania urządzeń.
 • Osiągnięcie zaprojektowanych technologicznych i ekonomicznych parametrów pracy.
 • Ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy urządzeń, zapewniających ich prawidłową, ekonomiczną i niezawodną pracę.


Rozruch dzieli się na poniższe etapy:

 • Rozruch mechaniczny "na sucho" - bez podania mediów roboczych, podczas którego sprawdzane są wszystkie maszyny, urządzenia i instalacje w zakresie kompletności i czynności ruchowych.
 • Szkolenie stanowiskowe załogi w zakresie BHP, p-poż. i zapoznanie Użytkownika z procesem technologicznym w biogazowni.
 • Rozruch hydrauliczny, podczas którego prowadzony jest rozruch z użyciem neutralnego medium – wody.
 • Rozruch technologiczny z użyciem właściwego medium, w wyniku którego osiąga się założone parametry technologiczne.


Dokumentowanie przebiegu eksploatacji w trakcie każdej z faz rozruchu należy dokumentować w dzienniku rozruchu. Dokumentami jakie powinny być sporządzone podczas prób rozruchowych są: dziennik rozruchu, protokół zdawczo-odbiorczy, protokół wykonanych czynności rozruchowych, protokół zakończenia prac rozruchowych, rejestracja parametrów technicznych i technologicznych, wyniki badań laboratoryjnych. Efektem prowadzenia rozruchu powinno być uzyskanie zakładanych w projekcie stabilnych parametrów technologicznych.

Źródło:

 1. Ministerstwo Gospodarki, Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni, Warszawa, 2011.


 

Kategoria: Proces inwestycyjny
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28