Produkcja biogazu z odpadów w Polsce na tle UE

Istnienie możliwości wykorzystania odpadów pochodzenia organicznego do celów energetycznych już wcześniej zostały docenione, tym samym wykorzystywane w krajach Unii Europejskiej, w szczególności w Austrii, Niemczech, Skandynawii i Wielkiej Brytanii. Wśród tych państw liderami są Niemcy i Wielka Brytania. Oba kraje wytwarzają razem 75% całej produkcji UE. Siłę napędową stanowią w nich biogazownie rolnicze, które powstają przy średniej wielkości farmach i hodowlach bydła i drobiu.

Szacuje się, że w Niemczech jest 4500 biogazowni. Ich powstaniu sprzyja przychylne prawodawstwo w dziedzinie OZE.

W przypadku Wielkiej Brytanii biometan uzyskuje się w oparciu o pozyskiwanie biogazu wysypiskowego, gdzie moc zainstalowana wynosi 292 MWh, co zapewnia największą opłacalność, co zapewnia największą opłacalność wytwarzania energii elektrycznej spośród wszystkich alternatywnych sposobów. Austria w latach 2004-2007 zwiększyła energetyka-biogazowa/wytwarzanie-biogazu-w-procesie-fermentacji-metanowej">wytwarzanie biogazu o 67%. Zawdzięcza to stacjom oczyszczania ścieków komunalnych, gdzie wykorzystywane są małe komory fermentacyjne. W Szwecji można tankować gaz pozyskiwany ze ścieków miejskich. Biopaliwo stanowi 20% ogólnej produkcji biogazu.

W 2007 roku w Polsce produkowano około 1% biogazu w skali europejskiej. Od 2006 roku produkcja biometanu oparta jest głównie na biogazie z osadów ściekowych. Przyczyną takiego trendu jest budowa dużych biologicznych oczyszczalni ścieków, wykorzystujących wyprodukowaną energię elektryczną i cieplną dla własnych potrzeb i poprawy rentowności. Zauważalna jest także od 2005 roku produkcja biogazu rolniczego, ale w tym zakresie występują duże utrudnienia z uwagi na znaczne rozdrobnienie gospodarstw, braku regulacji prawnych i mała opłacalność.

W naszym kraju działa 125 biogazowni, przy czym w budowie i na różnych etapach przygotowań jest kolejne 200. W sumie zainstalowana moc wyniosła 70 MW, 7 MW przypadło na biogazownie rolnicze. Technologia produkowania gazu z odchodów zwierzęcych jest mało rozpowszechniona w Polsce, ale przewiduje się, że przyszłość wytwarzania biometanu leży właśnie w tej alternatywie.Źródło:

Mrowiec B., energetyka-biogazowa/stan-obecny-i-potencjal-wykorzystania-biogazu-rolniczego-w-polsce">Potencjał energetyczny odpadów organicznych, „Energia dla przemysłu”, nr 1, 2011.

Kategoria: Potencjał energetyczny
<< Poprzedni Styczeń 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31