Koszty operacyjne dla instalacji oczyszczających biogaz

Modele biznesowe polegające na sprzedaży oczyszczonego biogazu (biometanu) do sieci nie są jeszcze sprawdzone w Polsce i wystarczająco rozpowszechnione za granicą, aby można było zaproponować rozwiązania i koszty referencyjne dla krajowych inwestorów.

Jednak wraz z przewidywanym rozwojem regulacji pierwsze tego typu, komercyjne projekty pojawią się także w Polsce. Budowa instalacji do uszlachetniania biogazu do parametrów gazu ziemnego wiąże się ze znacznymi nakładami. Całkowita wysokość nakładów inwestycyjnych oraz rocznych kosztów operacyjnych zależy w dużej mierze od wielkości instalacji i rodzaju zastosowanej technologii.

Na podstawie analizy obecnie działających instalacji tego typu w Europie można ocenić, iż średnie koszty inwestycyjne wahają się w granicach od 0,5-0,8 miliona EUR w przypadku instalacji biogazowej produkującej 250 Nm3 biogazu/h (ekwiwalent 500 kWel); do 1,2-1,5 miliona EUR dla instalacji wytwarzającej 1.000 Nm3/h (ekwiwalent 2 MWel. Natomiast jednostkowe koszty eksploatacyjne wykorzystania technologii produkcji biometanu są odwrotnie proporcjonalne do wydajności instalacji. Im mniejsza jest produkcja biogazu, tym wyższe są koszty eksploatacyjne na jednostkę produkowanej energii. W instalacjach funkcjonujących obecnie w Europie koszty te wahają się od ok. 13-17 EUR/MWh dla instalacji produkującej 250 Nm3 biogazu/h do 7-13 EUR/MWh przy wydajności 1.000 Nm3 biogazu/h.

Należy zwrócić uwagę, iż procesowi uszlachetniania biogazu do jakości gazu ziemnego towarzyszą też inne procesy, wymagające dodatkowych kosztów. Należą do nich m.in. takie procesy jak: odsiarczanie, osuszanie, dostosowanie wartości opałowej czy ciśnienia gazu. Przystępując do wyboru instalacji do oczyszczania biogazu należy uwzględnić zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło poszczególnych instalacji.Źródło:

  1. Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolnych, Ministerstwo Gospodarki, 2011.
Kategoria: Finanse  | Artykuł ostatnio edytowany: 09.08.2011 10:24 przez admin
<< Poprzedni Styczeń 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31