Korzyści z produkcji i wykorzystania biogazu dla inwestorów

Poniżej przedstawione zostały korzyści dla inwestorów wynikające z produkcji wykorzystywania biogazu, które często wynikają z uwzględnionych w rachunku mikroekonomicznym korzyści środowiskowych.Korzyści środowiskowe produkcji biogazu rolniczegoNawozowe wykorzystanie gnojowicy i obornika w postaci nieprzefermentowanej, powoduje emisję znacznych ilości metanu do atmosfery. Uzyskanie metanu na drodze kontrolowanej fermentacji w biogazowni i jego wykorzystanie do produkcji energii, pozwala na uniknięcie części emisji metanu i innych gazów cieplarnianych, pochodzącej z rozkładu odchodów zwierzęcych. Spalanie biogazu dodatkowo stukrotnie obniża emisję dwutlenku siarki i trzykrotnie niższą emisję tlenków azotu, niż w przypadku spalania paliw kopalnych, co w efekcie prowadzi do ograniczenia powstawania kwaśnych deszczy, odpowiedzialnych za niszczenie lasów i korozję materiałów budowlanych. Odpady poddane procesowi fermentacji beztlenowej są znacznie lepszym nawozem, niż gnojowica nie przefermentowana. Produkcja biogazu pozwala również na znaczną redukcję emisji odorów, wydzielanych w dużych ilościach podczas naturalnego rozkładu odchodów zwierzęcych, rozwożonych na polach w formie nawozu naturalnego.


Generalnie budowa biogazowni jest inwestycją o charakterze proekologicznym i jest to najsilniejsze uzasadnienie dla udzielanego wsparcia publicznego, jednak każdorazowo inwestycja powinna być także rozpatrywana pod kątem wpływu na środowisko, szczególnie w przypadku lokalizacji biogazowni w pobliżu terenów o szczególnych walorach przyrodniczych lub chronionych. Źródłami niedogodności spowodowanymi budową biogazowni może być nieprzyjemny zapach oraz hałas emitowany w trakcie dowozu substratów do instalacji, czy podczas pracy urządzeń. Realizacja inwestycji biogazowej może spotkać się z protestami społeczności lokalnej, która może obawiać się zmniejszenia walorów przyrodniczych oraz spadku wartości terenów znajdujących się w bliskim sąsiedztwie biogazowni. Spełnienie wymogów przepisów lokalizacyjnych otwiera drogę do skorzystania z instrumentów wsparcia przez inwestorów i zapewnienia im bezpośrednich dodatkowych korzyści z realizacji inwestycji.


Korzyści ekonomiczne produkcji biogazu rolniczego
Podstawowymi korzyściami ekonomicznymi dla inwestorów biogazowni są przychody z tytułu sprzedaży produktów wytworzonych podczas pracy instalacji:

  • sprzedaż wytworzonej energii elektrycznej oraz uzyskanych energetyka-biogazowa/umowy-na-sprzedaz-energii-i-swiadectw-pochodzenia">świadectw pochodzenia;
  • sprzedaż uzyskanej nadwyżki ciepła procesowego (nadwyżki ponad potrzeby biogazowni związane z realizacją procesów technologicznych);
  • sprzedaż pulpy pofermentacyjnej w formie nawozu;
  • pobieranie opłat z tytułu przyjęcia do utylizacji odpadów niebezpiecznych oraz organicznych.


Ponadto, przy założeniu, że użytkownicy biogazowni wykazują zapotrzebowanie na dodatkowe ciepło, które powstaje w procesie produkcji energii elektrycznej, a którego jest naddatek ponad zapotrzebowanie na podtrzymanie procesów technologicznych (dodatkowe ciepło może być spożytkowane np. na: ogrzewanie chlewni, pomieszczeń gospodarskich i mieszkalnych, suszenie drewna czy ziaren zbóż) lub posiadają pola uprawne, które wymagają nawożenia, należy uwzględnić korzyści ekonomiczne, płynące z tytułu:

  • unikniętych wydatków na paliwa pierwotne, służące do produkcji ciepła;
  • unikniętych wydatków na zakup nawozów mineralnych.

Szacując korzyści ekonomiczne, należy również pamiętać o innych, trudniej wymiernych korzyściach mających charakter niematerialny, przez co pośrednio mogą przekładać się na ekonomikę działalności. Należą do nich m.in.:

  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, co może zaowocować pojawieniem się w pobliżu biogazowni przemysłu, który może być zainteresowany wykorzystaniem ciepła z instalacji lub dostaw substratów do biogazowni;
  • zwiększenie bezpieczeństwa zapewnienia dostaw paliw i energii oraz nawozów;
  • promocja firmy jako przyjaznej środowisku.
Źródło:

  1. Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych, Ministerstwo Gospodarki, 2011.
Kategoria: Potencjał energetyczny  | Artykuł ostatnio edytowany: 01.08.2011 10:25 przez admin
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28