Proces inwestycyjny

Przygotowanie inwestycji służącej produkcji i wykorzystaniu biogazu to zadanie bardzo złożone, jak również wymagające specjalistycznej wiedzy. Dlatego też, istotny jest tu etap koncepcyjny, podczas którego należy dokładnie przeanalizować wszystkie dostępne rozwiązania pod kontem celowości technicznej, organizacyjnej i ekonomicznej. Umożliwi to w znaczącym stopniu zminimalizować ryzyko inwestycyjne i uzyskać optymalną efektywność.

Proces inwestycyjny budowania biogazowni dzieli się na następujące etapy:

I. Etap -KONCEPCYJNY

 1. Analiza możliwości pozyskania substratów.
 2. Ocena własnej lub wybór zewnętrznej lokalizacji.
 3. Analiza uwarunkowań infrastrukturalnych.
 4. Analiza uwarunkowań środowiskowych.
 5. Analiza opcji technologicznych.
 6. Wstępna analiza opłacalności.
 7. Studium wykonalności ( dla dużych biogazowni).
II. Etap ADMINISTRACYJNO - PRAWNY

 1. Wybór formy prawnej inwestycji.
 2. Uzyskanie akceptacji lokalnej społeczności dla budowy biogazowni.
 3. Zawarcie umów (przynajmniej przedwstępnych) na dostawę odpowiedniej ilości substratów.
 4. Uzyskanie praw do terenu.
 5. Uzyskanie decyzji środowiskowych.
 6. Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej.
 7. Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci.
 8. Przygotowanie projektu budowlanego ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami.
 9. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
 10. Wybór dostawców technologii i generalnego wykonawcy, podpisanie umowy na wykonanie instalacji.
 11. Zawarcie niezbędnych umów związanych z budową, przyłączem do sieci i zapewnieniem substratów.

III. Etap -FINANSOWY

 1. Przygotowanie inżynierii finansowej.
 2. Umowy na sprzedaż energii i świadectw pochodzenia.
 3. Uzyskanie współfinansowania.

IV. Etap - REALIZACYJNY

 1. Roboty przygotowawcze i ziemne.
 2. Roboty budowlane.
 3. Dostawa i montaż maszyn, urządzeń i wyposażenia.
 4. Zapewnienie substratu służącego do "zaszczepienia" procesu.
 5. Zapewnienie dostaw energii cieplnej do podtrzymania procesu przed uruchomieniem kogeneratora.
 6. Rozruch mechaniczny i technologiczny.
 7. Rozruch kogeneratora i próby ruchowe.
 8. Rozpoczęcie normalnej pracy instalacji.

V. Etap -EKSPLOATACYJNY- OPTYMALIZACYJNY

 1. Normalna eksploatacja instalacji.
 2. Osiągnięcie projektowej zdolności produkcyjnej.
 3. Zapewnienie dostaw substratów w odpowiedniej ilości i jakości.
 4. Zapewnienie odbioru dla produkowanych energii i pofermentu.
 5. Obsługa i konserwacja.

<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28