Charakterystyka elementów ciągu technologicznego biogazowni

Instalacje do produkcji biogazu rolniczego różnią się pod względem doboru konkretnych elementów ciągu technologicznego i zależą od rodzaju i właściwości zastosowanych substratów, sposobów wykorzystania biogazu oraz sposobów zagospodarowania masy pofermentacyjnej.

Konfiguracja biogazowni odbywająca się na etapie planowania i projektowania, zależy od dostępnych substratów. Rodzaj, ilość i jakość stosowanych substratów (zawartość suchej masy, produktywność metanu, pochodzenie) decyduje o wielkości produkcji biogazu, a także o objętości zbiorników, wielkości urządzeń i instalacji oraz o mocy agregatów do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Istnieje kilka wariantów opcji technologicznych stosowanych w biogazowniach rolniczych ze względów na różne kryteria:


Ze względów na liczbę etapów procesu technologicznego (rozdzielenie faz fermentacji: hydrolitycznej, acydofilnej, octanogennej, metanogennej):

 • jednostopniowa (standard);
 • dwustopniowa (odpady tłuszczowe);
 • wielostopniowa (substancje trudno rozkładalne).

Ze względu na temperaturę procesu technologicznego:

 • psychrofilowa 10-25°C (nie stosuje się);
 • mezofilowa 32-42 °C (85% instalacji);
 • termofilowa 50 - 57°C.

Ze względu na tryb załadunku wsadu:

 • nieciągły (duże znaczenie przy fermentacji suchej);
 • quasi-ciągły;
 • ciągły (standard).

Ze względu na zawartość suchej masy w substratach:

 • fermentacja mokra do 16% s.m. (standard);
 • fermentacja sucha: 16-35% s.m. (technologia w fazie rozwoju).

Dwustopniowy proces fermentacji stosuje się, szczególnie w przypadku dozowania dużej ilości odpadów tłuszczowych, w trakcie rozkładu których środowisko bytowania bakterii może zostać nadmiernie zakwaszone. Fermentację dwustopniową stosuje się również, jeżeli do fermentora dozowane są substancje trudno rozkładalne, takie jak celuloza, hemiceluloza i lignina.

Lista typowych urządzeń, instalacji i budowli wchodzących w skład instalacji biogazowej obejmuje:

Składowanie i obróbka wstępna materiału wsadowego:

 • zbiorniki magazynujące;
 • płyty, rękawy foliowe lub silosy na kiszonkę;
 • silosy na inny wsad;
 • zbiornik buforowy na odpady płynne;
 • zbiornik mieszania;
 • zrządzenie do usuwania piasku z dna zbiorników -wybierak hydrauliczny;
 • rozdrabniacz do odpadów stałych (macerator);
 • tabor samochodowy do przewożenia i załadunku substratów;
 • stacja załadowcza odpadów;
 • podnośniki taśmowe/ślimakowe;
 • waga;
 • dozownik;
 • kraty;
 • sito;
 • układ do sanitacji (higienizacji/sterylizacji), wymienniki ciepła sterylizatory ciśnieniowe.

Komora fermentacyjna:

 • komora fermentacyjna, (z blachy stalowej, betonowa lub z tworzywa sztucznego, pionowa lub pozioma);
 • mieszadło lub inny system mieszający;
 • detektor i wyłapywacz piany;
 • miernik poziomu cieczy w komorze;
 • wziernik;
 • izolacja termiczna komory;
 • zadaszenie komory wraz ze zbiornikiem do przechowywania biogazu;
 • system ogrzewania komory.

Instalacja wodno-kanalizacyjna:

 • pompy i armatura;
 • rurociągi wodne i ściekowe;
 • przepompownie;
 • studzienki.

Instalacja gazowa:

 • odwadniacz;
 • filtry do usuwania H2S (złoża biologiczne i chemiczne);
 • zbiornik na biogaz (nad fermentorem lub wolnostojący);
 • ciśnieniomierz;
 • przerywacz płomienia;
 • pochodnia do spalania nadwyżek biogazu;
 • dmuchawy, sprężarki.

System grzewczy:

 • rurociągi ciepłownicze;
 • armatura;
 • wymienniki ciepła;
 • rozdzielnia ciepła i rurociągi ciepłownicze do odbioru wytworzonego ciepła;
 • kotły ciepłownicze.

Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne:

 • stacja transformatorowa;
 • przyłącze do GPZ;
 • okablowanie;
 • liczniki pomiarowe;
 • agregatem do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła;
 • urządzenia do chłodzenia generatorów;
 • instalacja elektryczna;
 • instalacja odgromowa;
 • instalacja przeciwprzepięciowa.


Przechowywanie przefermentowanej biomasy (pulpy):

 • zbiornik na osad pofermentacyjny;
 • laguny;
 • szczelne przykrycie zbiorników wtórnych.


Obróbka pulpy pofermentacyjnej:

 • urządzenia do suszenia osadu pofermentacyjnego;
 • dekanter;
 • prasa;
 • układ do filtracji lub odwróconej osmozy.


Przygotowywanie i obróbka nawozu:

 • urządzenie do granulacji nawozu;
 • tabor samochodowy: wtryskiwarka płynnego nawozu do gruntu.

Inne:

 • budynki (maszynownia, hale, budynek socjalny);
 • aparatura kontrolno pomiarowa;
 • laboratorium analityczne;
 • infrastruktura (przyłącza) i drogi.


Instalacje do zatłaczania biogazu do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego:

 • instalacja do oczyszczania biogazu do wysokich standardów;
 • rurociągi.Źródło:

 1. Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych, Ministerstwo Gospodarki, 2011.

Kategoria: Technologia  | Artykuł ostatnio edytowany: 19.12.2011 08:42 przez admin
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28