Biogazownie szansą do zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich

Przy poszukiwaniu rozwiązań mających na celu aktywizację gmin wiejskich oraz metod służących ochronie środowiska, warto bliżej przyjrzeć się biogazowniom. Są to instalacje, które wytwarzają energię cieplną i elektryczną z biogazu powstającego w procesie fermentacji beztlenowej. Mogą być jej poddane wszystkie energetyka-biogazowa/charakterystyka-elementow-ciagu-technologicznego-biogazowni">substraty ulegające biodegradacji. Budowane w Polsce biogazownie rolnicze zazwyczaj dysponują mocą elektryczną i cieplną w przedziale od 0,5 MW do 2,0 MW.

Ten rodzaj elektrociepłowni cechuje się szerokim spektrum pozytywnych oddziaływań na otoczenie zarówno przyrodnicze, jak i społeczno-gospodarcze. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że biogazownia jest źródłem ekologicznej energii. Jako paliwo wykorzystywane są surowce odnawialne, do których należą głównie rośliny energetyczne, odpady rolnicze pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego. Produkcja energii z ich wykorzystaniem cechuje się niemalże zerowym oddziaływaniem na środowisko w porównaniu do tradycyjnych metod, opartych na takich surowcach jak węgiel czy ropa naftowa.

Budowa biogazowni przyniesie również wiele korzyści dla gminy, na której będzie ona zlokalizowana. Wpływy do gminnej kasy z tytułu podatku od nieruchomości dla obiektu o mocy 1 MW przekraczają 100 tys. zł rocznie. Ze względu na fakt, że biogazownia potrzebuje stałych dostaw substratów, możliwa jest długofalowa aktywizacja sektora rolniczego. Jej powstanie wpłynie na wzrost zagospodarowania nieużytków, bądź na wykorzystanie nadwyżek produkcji rolnej. Dzięki temu, że dostawy substratów są kontraktowane długoterminowo, jest to bezpieczna i perspektywiczna forma współpracy dla rolników, która zapewnia stałe, gwarantowane dochody. Około 70% kosztów operacyjnych biogazowni w ciągu roku stanowi zakup substratów, co przy instalacji o mocy 1 MW przekłada się na kwotę w przedziale od 1 mln od 1,5 mln złotych. Lokalni dostawcy mają zatem możliwość znacznego zwiększenia swoich przychodów. Z uwagi na koszty transportu, źródła substratów muszą znajdować się maksymalnie ok. 20 km od biogazowni, co pozwala na współpracę z dostawcami głównie z terenu gminy, w której jest zlokalizowana instalacja.

Możliwa jest również współpraca na innych płaszczyznach. Jedną z nich jest kooperacja w ramach utylizacji odchodów zwierzęcych. W trakcie fermentacji beztlenowej ogranicza się uciążliwość zapachową gnojowicy o ok. 80-90%. Poferment, który jest produktem ubocznym tego procesu, może być wykorzystywany jako pełnowartościowy nawóz. Cechuje się on ponadto minimalną emisją uciążliwych woni. Pozwoli to poprawić komfort życia ludzi mieszkających w pobliżu tuczarni oraz pól, które są nawożone gnojowicą. Powstanie biogazowni otwiera nowe możliwości również dla lokalnych zakładów przetwórstwa spożywczego. Korzyści wynikają z możliwości przeprowadzenia obowiązkowej utylizacji odpadów w sposób bezpieczny i na atrakcyjnych warunkach, między innymi ze względu na niskie koszty transportu i samej utylizacji.

Biogazownia jest stabilnym i pewnym źródłem energii cieplnej i elektrycznej, gdyż jest ona wytwarzana w trybie ciągłym przez 90% czasu w ciągu roku. Zarówno ilość jak i parametry wytworzonej energii są utrzymywane na stałym poziomie, dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo energetyczne regionu. Wyprodukowana energia elektryczna jest zazwyczaj sprzedawana operatorowi energetycznemu. Istnieje jednak ewentualność dostarczania jej bezpośrednio do pobliskich odbiorców. Ponadto biogazownia może współpracować z lokalnymi sieciami cieplnymi i dostarczać tanią energię do celów grzewczych dla budynków użyteczności publicznej, domów lub bloków mieszkalnych. Jest ona dostępna pod postacią gorącej wody o temp. ok. 90 st. C. Szacuje się, że ciepło wyprodukowane przez biogazownię o mocy 1 MW jest w stanie zaspokoić w 100% zapotrzebowanie na c.o. i c.w.u. około 200 domów jednorodzinnych. Jego odbiorcami mogą być ponadto zakłady przemysłowe, hodowle zwierząt, suszarnie oraz wszelkie obiekty, które cechują się zapotrzebowaniem na ciepło. Najbardziej efektywne wykorzystanie energii cieplnej ma miejsce w sytuacji, gdy jej odbiorcy znajdują się w niedalekim sąsiedztwie biogazowni (max 1,5 km). Biogazownia może więc pełnić rolę lokalnego, ekologicznego źródła prądu i ciepła, które w znacznym stopniu uniezależni odbiorców od stale rosnących cen nośników energii.

Do innych korzyści wynikających z funkcjonowania biogazowni można zaliczyć wzrost zatrudnienia w sposób bezpośredni oraz pośredni, co w sumie będzie skutkowało możliwością zatrudnienia dla kilkudziesięciu osób. Ponadto, z uwagi na brak wykorzystania sprzętu np. ciągników rolniczych, będących na wyposażeniu biogazowni w sezonie zimowym, istnieje możliwość współpracy z gminą w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Budowa biogazowni przyczynia się również do spełnienia wymagań Unii Europejskiej co do wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Brak realizacji inwestycji tego typu może w przyszłości powodować znaczne problemy z uwagi na wspomniane wyżej wymogi jej produkcji, jak i wprowadzane przez Unię Europejską obostrzenia dotyczące niskiej emisji i utylizacji odpadów biodegradowalnych.

Duży energetyka-biogazowa/stan-obecny-i-potencjal-wykorzystania-biogazu-rolniczego-w-polsce">potencjał dla rozwoju biogazowni posiadają regiony, które cechują się znacznym odsetkiem terenów rolniczych oraz rozwiniętym przemysłem spożywczym. Należą do nich między innymi województwa: pomorskie, wielkopolskie czy podkarpackie. Zagospodarowanie niewykorzystanych dotychczas zasobów pozwoli rozwinąć lokalne gospodarki przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Podsumowując, biogazownie są dużą szansą dla rozwoju gminy w wielu płaszczyznach. Są bodźcem do rozwoju rolnictwa, pozwalają na wzrost dochodów mieszkańców, jak i gminy jako jednostki samorządowej. Zwiększają bezpieczeństwo energetyczne gminy i ułatwiają zagospodarowanie produkowanych na jej terenie odpadów. Jako źródło odnawialne wpisują się w obecnie prowadzoną krajową i europejską politykę proekologiczną.
 
Redakcja IOZE
Kategoria: Potencjał energetyczny  | Artykuł ostatnio edytowany: 06.02.2012 14:37 przez admin
<< Poprzedni Marzec 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31