Analiza opcji technologicznych

Aby określić parametry konkretnych elementów ciągu technologicznego instalacyjnego, należy najpierw dokonać szczegółowej analizy wsadu/substratów, potem policzyć produkcję biogazu powstałego z fermentacji tych substratów oraz energii elektrycznej i ciepła. Kalkulację można oprzeć na publikowanych wskaźnikach produktywności biogazu, wyrażonych w m3/tonę suchej masy organicznej, jednak z powodu ryzyka przewymiarowania zaleca się przyjmowanie dolnych wartości z danych literaturowych. Precyzyjniej jest wykonać próby fermentacyjne, jednak próby takie można wykonać na dalszych etapach realizacji projektu. Zastosowanie w biogazowni odpadów należących do kategorii sanitarno-epidemiologicznych, powodujących konieczność ich higienizacji, wywiera bezpośredni wpływ na technologię, wymuszając realizacje odpowiednich instalacji do higienizacji. Również rozcieńczenie mieszaniny substratów wpływa na gabaryty niektórych elementów biogazowni.

Kolejnym krokiem jest ocena ilości przefermentowanej biomasy i możliwości wykorzystania nawozowego głównie pod kątem identyfikacji przyszłych odbiorców nawozu, obróbki oraz przechowywania i w końcu wyboru wariantów technologicznych dla przefermentowanej biomasy. Wybór i dobór lagun do przechowywania pulpy fermentacyjnej wiąże się z posiadaniem większego obszaru pod inwestycję (dodatkowe 2-3 ha dla biogazowni o mocy 1 MWe), jest natomiast rozwiązaniem o wiele mniej kosztownym niż budowa zbiorników żelbetowych.


Etapem wieńczącym analizę opcji technologicznych będzie przygotowanie koncepcji technologicznych w kilku wariantach i wyrysowanie ciągu technologicznego instalacji przy dostępnej infrastrukturze. Przykłady elementów wariantowej analizy:

  • wykorzystanie substratów własnych czy zakup substratów na lokalnym rynku;
  • dobór temperatury lub innych parametrów procesu fermentacji oraz wstępny dobór ciągu technologicznego;
  • produkcja energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu czy zatłaczanie biogazu do sieci gazu ziemnego;
  • określenie ilości ciepła dostępnego do odsprzedaży w podziale na poszczególne miesiące i lokalizacja potencjalnych odbiorców ciepła (chłodu);
  • szacunkowe (wskaźnikowe) koszty przewidywanej inwestycji i zakres prac, które należy wykonać, itp.;
  • wstępny wybór dostawcy technologii.Źródło:

  1. Ministerstwo Gospodarki, Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni, Warszawa, 2011.Kategoria: Proces inwestycyjny
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28